Nieuws

PMV zoekt namens de Stad Gent een nieuwe bestemming voor de Sint-Annakerk

25 april 2018

De Sint-Annakerk aan het Sint-Annaplein in Gent is gelegen in de zuidrand van de stad en ligt op wandelafstand van het centrum. De Sint-Annakerk bekleedde een centrale plaats in het parochieleven en was een belangrijke ontmoetingsplaats die de hele omgeving tot leven bracht. Het is het belangrijkste gebouw in Rundbogenstijl in Gent. Dat is een eclectische stijl met romaanse, byzantijnse en gotische elementen. De stad Gent stelt deze unieke kerk ter beschikking voor een nieuwe bestemming en biedt investeerders de kans om deze prachtige kerk te herontwikkelen tot een nieuwe attractieve plek.

Foto: Alexander Dumarey

Meer info

 

  • Het herbestemmingsproject voor de Sint-Annakerk wordt gevoerd via een marktprocedure voor het aantrekken van private investeerders en/of exploitanten voor de aankoop via volle eigendom of erfpacht, renovatie en restauratie en de exploitatie van de site.
  • Het gebouw bestaat uit een monumentale gelijkvloerse verdieping van 2.094 m². Het terrein heeft een oppervlakte van 4.511 m² waarbij potentieel nog nieuwbouw gerealiseerd kan worden op de huidige naastliggende parking en omliggende tuin.
  • De Sint-Annakerk, met interieur en omgeving werd in 1980 beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht.
  • PMV en de stad Gent wensen een financieel haalbare en kwalitatieve herontwikkeling tot een attractieve (semi)publieke functie van het gebouw en de bijhorende gronden. De nieuwe bestemming kan onder meer, maar niet uitsluitend, dienen voor horecafuncties, tentoonstellingsruimten, ambachten, atelierwerking, vergaderfaciliteiten, co-working, retail, en dit al dan niet in combinatie met bewoning.
  • Het gaat om een ontwikkeling die aanvullend nieuwbouwconstructies toelaat.

Interesse?

 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bieden voor een aankoop in volle eigendom of een erfpacht op 99 jaar.

Wie interesse heeft, kan op deze pagina het elektronische aanmeldingsformulier invullen. U krijgt dan toegang tot alle nuttige informatie en de nodige documenten om uw kandidatuur te stellen.