Nieuws

De digitale meter in vraag en antwoord

22 juni 2018

Vanaf 2019 worden de eerste digitale meters geplaatst voor elektriciteit en gas. Wat doet zo’n meter (niet)? Wie draait op voor de kosten? Wat met de meterkast? En wat betekent dat voor de eigenaars van zonnepanelen?

Wat doet een digitale meter?

 

Net als een klassieke Ferrarismeter meet hij het elektriciteits- of aardgasverbruik. Het grote verschil is dat een digitale meter bovendien ingebouwde communicatietechnologie bevat. Daarmee kan hij gegevens verzenden en ontvangen. Naar en van de netbeheerder of de databeheerder bijvoorbeeld. Zo stuurt hij de meterstanden automatisch door. En kan de netbeheerder het net beter beheren, om zo meer hernieuwbare energie op het net te kunnen zetten. Belangrijk is ook dat de meter maandelijks terugkoppelt aan uw klant hoeveel hij verbruikt. Die zal dus gemakkelijk  kunnen opvolgen of hij effectief energie bespaart door zijn investering…

 

Hij kan ook ‘slimme meter’ worden op termijn. Met de toestemming van de klant kan hij ook communiceren met allerlei apps (bijvoorbeeld op de smart phone van de klant), slimme functionaliteiten of slimme huishoudtoestellen. Denk maar aan energie verbruiken wanneer de stroom het goedkoopst is, of vooral energie verbruiken als er zelf energie aangemaakt wordt.

 

Wie draait op voor de kosten?

 

Wie zelf een digitale meter aanvraagt, betaalt de kosten voor de plaatsing, de indienststelling en de meter zelf. Bij een nieuwbouw en grondige renovatie betaalt uw klant, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling. Bij nieuwe zonnepanelen en andere decentrale energieproductie en bij bestaande prosumenten betaalt de distributienetbeheerder de digitale meter. De netbeheerder is ook verantwoordelijk voor herstellingen aan de digitale meter of voor vervanging van defecte meters. Al deze kosten van de meters zijn net als bij de huidige meters verwerkt in de nettarieven en zijn dus gesolidariseerd. Volgens een berekening van de VREG zal een gemiddeld gezin jaarlijks € 16,36 meer betalen voor elektriciteit en € 11,59 meer voor aardgas bij een uitrol over 20 jaar.
 

Een pluspunt: de netbeheerder kan een digitale meter probleemloos vanop afstand aan- en afsluiten. Daardoor vallen de aan- en afsluitkosten zo goed als weg.

 

Wanneer krijgen we de digitale meters?

 

De digitale meters worden vanaf 2019 geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd, te beginnen bij (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Wie niet tot deze doelgroepen behoort maar toch al een digitale meter wenst, zal die vanaf 2019 zelf kunnen aanvragen. Vóór die datum zijn de digitale meters niet verkrijgbaar.

 

Welke gevolgen heeft de digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen?

 

Het is belangrijk dat we blijven investeren in hernieuwbare energie om de opwarming van het klimaat tegen te gaan en onze Europese doelstellingen te behalen. Daarom benadrukt de overheid dat wie investeert of geïnvesteerd heeft in hernieuwbare energie, moet beloond worden en niet gestraft. Bedoeling is dan ook dat het rendement dus zeker behouden blijft.
Iedere installatie blijft gedurende minstens 15 jaar zijn recht behouden op een terugdraaiende teller. Wie dat wil, kan echter vroeger overstappen naar een nieuw compensatiesysteem. Dat zal vanaf 2021 ingevoerd worden voor alle nieuwe zonne-installaties.

 

Wat met de meterkast?

 

Begin dit jaar introduceerde Eandis een nieuwe kast voor de elektriciteitsmeter: de ‘25D60’-kast, met de ‘D’ van ‘digitaal’. Sinds 1 april is het verplicht om deze te plaatsen bij nieuwbouw of renovatie van gezinswoningen of kleine bedrijven, en zijn de oude 25S60-kasten niet meer toegelaten. Voor aansluitingen zwaarder dan 56 kilovolt-ampère (kVA), zoals bij grotere of industriële bedrijven, mag u de oude kast wel nog steeds gebruiken. De nieuwe meterkast heeft dezelfde afmetingen en bodem als de vorige kast. Enkel het deksel is volledig nieuw, met een open meetgedeelte bovenaan.

Bronnen