Nieuws

Peter Swinnen: 'Hoeveel visuele rommel kan een mens aan?'

13 juni 2018

In 2015 werd Peter Swinnen met onmiddellijke ingang ontslagen als Vlaams bouwmeester. Drie jaar later heeft de rechtbank hem volledig in het gelijk gesteld, en praat hij voor het eerst over die episode in Knack.

Op de vraag 'Wat is uw meest glorieuze mislukking?' antwoordt Peter Swinnen onmiddellijk: "Mijn ontslag als Vlaams bouwmeester." Had hij dat niet zien aankomen? "Nee. Toch niet dat het op zo'n valse en brutale manier zou gebeuren." Uren ging het gesprek toen al over de opdracht en functie van de architect, over architectuur en het ruimtelijke beleid in ons land - of beter: over het gebrek daaraan - en over het nieuwe Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: "Een wollig document van 185 bladzijden waarin het woord architectuur maar één keer voorkomt", zegt Swinnen. "De maatschappelijke noodzaak van architectuur is politiek nog altijd onvoldoende doorgedrongen."

 

Na zijn ontslag kwam er nieuwe Bouwmeester. "Omdat er te veel protest was uit het architectuurveld zelf, is er na mijn ontslag toch nog een nieuwe bouwmeester geïnstalleerd: Leo Van Broeck. Ik ben oprecht benieuwd wat hij zal realiseren. Want hoe dan ook: architectuur is een basisvoorwaarde voor ons algemene welzijn. Architecten en stedenbouwkundigen kunnen met hun creativiteit en verbeeldingskracht nieuwe inzichten aanreiken voor de maatschappelijke problemen waarmee beleidsmakers worden geconfronteerd. Elke beleidsbeslissing heeft trouwens vroeg of laat een weerslag op onze collectieve ruimte. Daarom kun je bij die beslissingen beter vooraf architecten of stedenbouwkundigen betrekken."

 

"Neem bijvoorbeeld de plannen van energieminister Bart Tommelein. Hij wil op elk dak zonnepanelen leggen. Welke collectieve ruimte creëer je zo? Als je ziet hoe die panelen op de daken worden gegooid... Hoeveel visuele rommel kan een mens aan? Ik spreek me niet uit over het energiebeleid van de minister, maar het heeft geen ruimtelijke component. Er staat daarover ook niets in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Niets."