Nieuws

Nieuwe handleiding project-MER in omgevingsvergunning

25 juni 2018

Vanaf juli zal een aangepaste versie van de handleiding "project-MER in omgevingsvergunning" beschikbaar zijn op de website van de dienst Mer.

De belangrijkste wijzigingen aan deze handleiding zijn:

  • Lijst van adviesinstanties toegevoegd i.k.v. scopingsadvies en i.k.v. vergunningsprocedure;
  • Verduidelijkingen aangebracht over aanpassingen aan het MER binnen vergunningsprocedure;
  • Toelichting over m.e.r.-plicht en hervergunning.

 

Daarnaast heeft de dienst Mer al wat meer ervaring opgedaan met de voortrajecten die voorafgaand aan de omgevingsvergunningsprocedure gevolgd worden. In de praktijk merken we dat een aantal van de gevolgde trajecten een minder efficiënt verloop kennen. Zo wordt er soms een ontwerptekst ingediend bij de aanmelding of een voorlopige goedkeuring gevraagd, zonder een officieel scopingsadvies.

  • Bij aanmelding + ontwerptekst zonder scopingsadvies: de afspraken worden niet formeel in een scopingsadvies afgeklopt, zodat er later in de vergunningsprocedure niet naar deze afspraken kan worden verwezen.
  • Bij voorlopige goedkeuring zonder voorafgaand scopingsadvies zijn de adviesinstanties niet officieel bevraagd geweest in het voortraject. De kans dat er nog nieuwe elementen tijdens de vergunningsprocedure naar boven komen is vrij groot, waardoor de voorlopige goedkeuring niet veel zin had.

 

MER Vlaanderen wil daarom bovenstaande trajecten eerder afraden en vraagt om in deze gevallen toch minstens een scopingsadvies te vragen.

Voor verdere vragen of om je ervaringen te delen, mail naar: mer@vlaanderen.be.

 

Interpretatiehandleiding stadsontwikkelingsprojecten


Vanaf juli zal een aangepaste versie van de handleiding stadsontwikkelingsprojecten beschikbaar zijn op de website van de dienst Mer.


De belangrijkste wijzigingen aan deze handleiding zijn:

  • Aanpassingen in functie van de invoering van de omgevingsvergunning, o.a. van de uitgewerkte voorbeelden
  • Bijstelling van de situaties waarbij een modellering van de luchtkwaliteit moet gebeuren
  • Kantoren moeten ook als handelsruimte beschouwd worden volgens een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen