Economische Inspectie

'Inspectieresultaten bij architecten zijn positief en een stimulans voor nog betere transparantie'

27 juni 2018

Tussen november 2017 en maart 2018 heeft de Economische Inspectie controles uitgevoerd bij 311 architectenbureaus. Er werd nagegaan of ze hun klanten correct en volledig informeren op vlak van onder meer prijzen, deontologie en aansprakelijkheidsverzekeringen. 58 procent van de gecontroleerde bureaus was bij een eerste controle in orde met alle verplichtingen. Bijna alle andere stelden zich vrij eenvoudig in orde.

Een goed resultaat, meent Kati Lamens, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen. Zeker gezien de vele verplichtingen, ook administratieve, die rusten op de architect. Het is daarenboven niet evident om het bos door de bomen te zien. NAV wil daarom graag meewerken aan de informatiecampagne die minister Peeters voorstelt.

 

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Architecten moeten hun klanten informeren over onder meer de prijsberekening die ze hanteren, deontologische regels, de toezichthouder waar klanten bij terecht kunnen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ze hebben afgesloten. De meeste architecten bezorgen die informatie als de klant erom vraagt, maar ze doen dat vaak niet spontaan. Uit de controles blijkt dat er veel goodwill is, want bijna alle architecten stellen zich na een waarschuwing in orde. Het is voor vrije beroepen niet altijd evident om zich met alle verplichtingen in orde te maken.”

                                 

Daarom vraagt de minister om nieuwe sensibiliseringscampagne op te zetten voor de architecten. NAV werkt, als grootste beroepsorganisatie van architecten, graag mee aan deze campagne.

 

Jaarlijks voert de Economische Inspectie een algemeen onderzoek uit bij beoefenaars van vrije beroepen. Daarbij wordt nagegaan of de relevante wetgeving wordt nageleefd. Voor het eerst werd bij architecten een dergelijk onderzoek gevoerd.

 

Er werd gecontroleerd bij 311 architecten(bureaus). 181 daarvan waren volledig in orde op alle onderzochte punten, ofwel 58%. Bij de 130 architecten die niet volledig in orde waren, werden 590 inbreuken vastgesteld.

 

Inbreuken

 

151 inbreuken (25% van het totaal) hebben betrekking op informatieverplichtingen die architecten hebben naar klanten toe. Daarbij gaat het vooral om:

  • het niet vermelden van de specifieke info voor het gereglementeerd beroep, nl. de verwijzing naar de Orde en de beroepstitel (54 inbreuken);
  • geen informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (38 inbreuken);
  • bij 25 architecten waren de vorige versies van de algemene voorwaarden niet beschikbaar.

 

49 inbreuken hebben betrekking op de aanduiding van de prijs of de prijsberekening. In de meeste gevallen was het probleem dat de BTW niet vermeld werd in de totaalprijs.

 

Tot slot zijn er ook tekortkomingen op het vlak van de wettelijk verplichte vermeldingen op de website. Daarbij werden 343 inbreuken vastgesteld (58% van alle inbreuken). Hierbij zijn er 3 uitschieters:

  • het ontbreken van de verwijzing naar de beroepsregels (deontologie) (119 inbreuken);
  • het ontbreken van de gegevens van de toezichthouder (116 inbreuken);
  • het ontbreken van het ondernemingsnummer (95 inbreuken).

 

De Economische Inspectie heeft 229 waarschuwingen gegeven. Op elke waarschuwing volgde achteraf een nieuw onderzoek. Bijna alle architecten stelden zich in orde. Uiteindelijk werden slechts twee processen-verbaal opgesteld.