META

Architectuur

Nieuw Congresgebouw Brugge: dynamiserend voor wijk en stad

2 juli 2018

De recent gesloopte beurshal van Brugge, oorspronkelijk bedoeld als ‘Feesthalle’, werd 50 jaar geleden opgetrokken als een tijdelijke constructie. De laatste jaren werd almaar duidelijker dat de beurshal bouwfysisch en programmatorisch niet meer aan de hedendaagse eisen voldeed. Daarom beslist de Stad Brugge om een stadsvernieuwingsproject op te starten. Naast de bouw van een nieuwe beurshal - uitgebreid met een congresgebouw - wordt ook de volledige site opnieuw aangelegd. Het ontwerp is van Eduardo Souto de Moura en META architectuurbureau.

Door het combineren van een beurshal met een congrescentrum ontstaat een natuurlijke convergentie tussen beide functies. Bovendien geeft het toevoegen van een congresfaciliteit niet alleen een antwoord op de vraag om groepen van 500+ personen in het centrum van Brugge te ontvangen, er wordt ook ingespeeld op het toeristisch aanbod van Brugge waarbij congresbezoekers vooral op de toeristisch minder drukke weekdagen de weg naar Brugge vinden.  

 

Beeldbepalende bomen


Het behoud van alle bestaande hoogwaardige bomen, die het beursplein sinds vele decennia typeren, was voor het ontwerpteam van bij de start van dit project een principieel uitgangspunt. Het ondoordacht rooien van bomen is nooit een optie geweest. Deze visie maakt integraal deel uit van de strategie om een nieuw gebouw te ontwerpen dat zich integreert in de stad en een open dialoog aangaat met de buurt.
 
De beuken op het beursplein zijn stuk voor stuk bomen die erg gevoelig zijn voor de wisselende omstandigheden in hun biotoop. Het Beursgenootschap heeft alvast de intentie om er alles aan te doen om deze bomen alle overlevingskansen te bieden en alle mogelijke maatregelen te nemen om deze bomen door het werfproces te leiden, samen met externe specialisten en de Groendienst van de Stad Brugge.

META architectuurbureau

Wijkgericht en stedelijk


Het architectenteam - Eduardo Souto de Moura en META architectuurbureau - ontwerpt een beurshal als een overdekt en afsluitbaar plein waar allerhande evenementen - zoals beurzen en concerten - kunnen plaatsvinden. Maar tegelijkertijd kan het gebouw, wanneer er geen activiteiten voorzien zijn, omgevormd worden tot een publiek overdekt plein, toegankelijk voor alle passanten en integraal deel uitmakend van de buurt. Het openstellen van de buitenwanden van de beurshal zodat een overdekt publiek plein ontstaat wanneer er geen activiteiten plaatsvinden, is een logische zet. Dit maakt van dit stadsvernieuwingsproject een wijkgericht èn stedelijk gebouw, waar het aangenaam toeven zal zijn, dynamisch voor de wijk èn voor de stad. 

 

Robuust en transparant


Het Beursplein & Congresgebouw is met elkaar verbonden via een gemeenschappelijke inkom, maar kan perfect onafhankelijk van elkaar én tegelijkertijd gebruikt worden.
Terwijl de beurshal horizontaal georganiseerd wordt, geënt op de buurt en onmiddellijk toegankelijk van buitenaf, wordt het congresgebouw verticaal gestapeld. Het congrescentrum voor minimum 500 personen wordt volgens het drie-stoelen-principe ontworpen: een congresdeelnemer heeft een zitplaats in de plenaire zaal, in de vergaderfaciliteiten en in de cateringruimte. Die laatste grenst aan een terras dat een weergaloos zicht op de Brugse skyline biedt.
 
Het Beursplein & Congresgebouw Brugge heeft een robuuste, massieve verschijningsvorm in recuperatiebaksteen. Het geheel rust op een glazen sokkel met metaalschrijnwerk, wat de gelijkvloerse transparantie ten goede komt en het publieke karakter van het overdekte plein in de verf zet.

META architectuurbureau

Integraal duurzaam


Het Beursplein & Congresgebouw is een integraal duurzaam gebouw: het volgt de principes van de culturele duurzaamheid. Dit resulteert in een energiezuinig BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal) met een maximaal E-peil van E58. Bovendien maakt een duurzaam gebouwenbeheer, integrale toegankelijkheid, akoestisch comfort (zowel in het gebouw als voor de buurt), rationeel afvalbeheer en de mogelijkheid tot een flexibele programmaschikking deel uit van het programma.

Het Beursplein & Congresgebouw in cijfers

 

  • Een beurshal en overdekt beursplein van 4480m²
  • Een opsplitsbaar auditorium met een inschuifbare tribune voor meer dan 500 bezoekers
  • Vergaderfaciliteiten met 8 vergaderzalen (die kunnen omgevormd worden tot 12 vergaderzalen)
  • Een cateringruimte van 650m² met aangrenzend terras van 200m²
  • Behoud van 38 bestaande bomen
  • Een ondergrondse fietsenstalling voor meer dan 200 fietsen
  • Een ondergrondse parking voor 124 personenwagens
  • 15390m² (verdeeld over verschillende bouwlagen) Beursplein & Congresgebouw, waarvan 5230m² ondergronds
  • 10870m² nieuw openbaar domein, waarvan 9030m² Beursplein en 1840m² omliggende straten
  • Een totaalbudget van € 39 997 566,75 incl. BTW en erelonen