Nieuws

België - Brazilië: Architects in Motion en Estúdio MRGB bundelen krachten

10 juli 2018

Toeval bestaat niet. Het is tijdens een architectuurtrip naar Brazilië in 2016 dat architect Bart Janssens, vennoot-zaakvoerder van Architects in Motion, in contact komt met architect Igor Campos, zaakvoerder van Estúdio MRGB in de hoofdstad Brasilia. Aanvankelijk gaat de interesse van Bart uit naar de iconische architectuur en de concepten van de jaren ’60 van onder meer Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, João Filgueiras Lima en de tuinen van Burle Marx. Maar al snel ontstond een bijzondere interesse in de hedendaagse architectuur van Igor en zijn collega’s.

De vormentaal en benadering van de Braziliaanse architectuur van vroeger en nu sluiten nauw aan met het ideeëngoed van Architects in Motion. De wederzijdse vriendschap die ontstond na deze eerste kennismaking, resulteerde in 2017 in een tegenbezoek van Igor aan Architects in Motion. Tijdens dit bezoek werd uitgebreid de tijd genomen om kennis te maken met de visie, werkwijze en ontwerpen van Architects in Motion en werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan de restanten van de architectuur van de ‘Turnhoutse School’ uit de jaren ’60 en ’70. Het DNA van Architects in Motion vindt immers haar grondslag in dit gedachtengoed.

 

Nee, toeval bestaat niet. Na de sporadische grafische ondersteuning van MRGB voor het ontwerpteam van AIM sinds de eerste ontmoeting in 2016 groeit de wederzijdse interesse en ontstaat de behoefte tot een intensere samenwerking. Eind 2017 brengt Bart Janssens opnieuw een bezoek aan Brazilië. Ditmaal werd de tijd genomen om kennis te maken met de medewerkers van MGRB, hun werkwijze, visie en vaardigheden met de betrachting de reeds bestaande samenwerking verder uit te bouwen tot op het niveau van de visievorming en design. Na zijn terugkeer hebben Bart en Luc Vanhout de koppen bij elkaar gestoken en werd beslist, in overleg met Igor, om te komen tot een geïntegreerde samenwerking tussen AIM en MRGB in het kader van ‘it can and must be fun’.

 

De twee teams in België en Brazilië werken vanaf nu wekelijks in overleg opdrachten uit en zullen daarvoor alle hedendaagse vormen van communicatie inzetten om tot een dynamisch proces te komen. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre er kan worden samengewerkt in geval van wedstrijdontwerpen om aldus de verfrissende Zuid-Amerikaanse ideeën te integreren in de Belgische architectuur. Tenslotte zal de mogelijkheid worden geboden aan stagiair architecten en medewerkers om via uitwisseling op stage te gaan als medewerker op beide kantoren. Op die manier kunnen we elkaar nog beter leren kennen en kan dit unieke verhaal inspirerend zijn voor onze toekomstige medewerkers.