Bouw

Afschaffing vestigingswet doet afbreuk aan professionalisering bouwsector

11 juli 2018

Netwerk Architecten Vlaanderen betreurt dat de Vlaamse regering vanaf 1 januari 2019 de vereiste beroepsbekwaamheden voor 11 bouwberoepen afschaft. Daarmee gaat immers heel wat bescherming voor de consument én de ondernemers verloren. Onze sector heeft de afgelopen jaren een grote technische evolutie doorgemaakt. Voldoende technische bagage en een professionele mindset zijn onmisbare eigenschappen voor elke aannemer die de consument diensten wil bieden die voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van vandaag. Met het afschaffen van de vestigingswet verdwijnt een stuk zekerheid daaromtrent.

Met het loslaten van de vestigingswetgeving wordt de drempel verlaagd voor nieuwkomers. En dat is niet zonder risico’s. Voor consumenten wordt het moeilijker om een idee te krijgen van de vakkennis van de ondernemer met wie ze in zee willen gaan. Bovendien is er ook minder garantie op de stabiliteit van de onderneming, met een groter risico op faillissementen tot gevolg. In beide gevallen blijft de consument in de kou staan. Een op het eerste zicht economisch interessante maatregel kan zo een averechts effect hebben. Als ook cowboys zonder de vereiste beroepskennis makkelijk toegang krijgen tot de markt, kan dat leiden tot slechte uitvoeringen en meer betwistingen en discussies achteraf.

 

Overigens zou de afschaffing er enkel in Vlaanderen komen. De Waalse en de Brusselse regering volgen de redenering van Europa immers niet. Die wil meer harmonisering van de wetgeving tussen de verschillende lidstaten en dus minder onderlinge discriminatie.