Het beroep van de architect

De buitenlandse stage

13 september 2020

Als stagiair-architect kun je de stage geheel of gedeeltelijk in het buitenland doormaken. Hiervoor heb je vooraf toelating nodig van de Orde van Architecten. Wie al op een lijst van stagiairs is ingeschreven, kan hiervoor terecht bij de Orde waartoe hij of zij behoort. Nog niet ingeschreven op een lijst van stagiairs? Richt je aanvraag dan aan de raad van de Orde van jouw woonplaats.

Ook de buitenlandse stagemeester moet eerst door de Orde worden aanvaard. Volgende documenten moeten worden voorgelegd (in het Nederlands) om in aanmerking te komen:

  • stagecontract
  • bewijs dat de kandidaat-stagemeester architect is
  • een document waaruit blijkt dat de kandidaat-stagemeester minstens 10 jaar het beroep van architect uitoefent
  • een curriculum vitae van de kandidaat- stagemeester
  • vermelding van Belgische stagiairs die er al stage sliepen of nog doen (voor zover van toepassing)
  • recente documentatie over het bureau en zijn samenstelling
  • overzicht van de taken die de stagiair bij dit bureau zou kunnen vervullen (of een stageplan indien dit al met de kandidaat-stagemeester is besproken)

 

De stagiair moet telkens na 6 maanden een verslag indienen met een overzicht van de opgedane kennis. De provinciale raad zal zo bepalen of de buitenlandse stage in aanmerking komt. Ook voor een verlenging moet je als stagiair een aanvraag bij de provinciale raad indienen.

 

Let wel: Er zijn provinciale raden die aansturen op een gedeeltelijk stage in België om de Belgische regelgeving en deontologie te leren kennen, maar dat kan niet. De wetgever laat perfect toe om de stage geheel in het buitenland te laten doorgaan.

Getuigenissen

Hoe maak je van jouw buitenlandse stage een succes? We vroegen het aan architecten en ervaringsdeskundigen Simon Desimpelaere en Silvia De Nolf.