Architectuur

Restauratie Begijnhof Hasselt volgend jaar van start

6 augustus 2018

De plannen voor de restauratie van het Hasseltse Begijnhof liggen op tafel, meldt Architectura.be. Onder het goedkeurend oog van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck sloegen Provincie Limburg, Stad Hasselt en Universiteit Hasselt eind vorig jaar de handen in elkaar. Het consortium Bovenbouw Architectuur, David Kohn Architects, Architecten Beeck & Hermans en Landinzicht kwam via een ontwerpwedstrijd als winnaar uit de bus.

Beeld: David Kohn/Bovenbouw

De Vlaamse Bouwmeester nam het restauratiedossier bij de hand met als resultaat dat Provincie Limburg, Stad Hasselt en Universiteit Hasselt de krachten verenigden voor de herbestemming van de historische plek. Terwijl de provincie eigenaar blijft en Hasselt een vernieuwd uithangbord krijgt, geniet Universiteit Hasselt van 50 jaar gratis erfpacht. Niet toevallig zal de universiteit zijn faculteit Architectuur huisvesten in de gerestaureerde begijnenwoningen.

 

Spiegelvijver en uitkijktoren

 

Blikvangers van het ontwerp zijn een spiegelvijver aan de voet van de onaangetaste kerkruïne, een publieke tuin en een 26 meter hoge uitkijktoren. Een nieuwe publieke route verbindt de toegangspoort met de Witte Nonnenstraat waardoor het Begijnhof twee toegangspunten zal hebben. Naast auditoria voor architectuurstudenten zullen de begijnenwoningen nieuw leven vinden in de vorm van workshopplekken, een bibliotheek en publieke ruimtes.


Tuin als middelpunt

 

Het huidige Begijnhof heeft volgens de architecten veel van zijn achttiende-eeuwse charme verloren. Door het verlies van de kerk, die in 1944 kapotgebombardeerd werd, voelen de huizen zich verloren. Met hun ontwerp willen de architecten van de tuin het nieuwe middelpunt van het Begijnhof maken, met de begijnenwoningen, de toegangspoort, kunstencentrum Z33 en het Jenevermuseum als raakvlakken. Terwijl de tuin hoofdzakelijk moet fungeren als frisse ontmoetingsplek, ligt de focus bij de begijnenwoningen vooral op het herstellen van de sfeer die de huizen in de achttiende eeuw uitstraalden.

 

Verwacht wordt dat de werken in het najaar van 2019 zullen starten.