Het beroep van de architect

10 stagetips

arch. Sofie Demon, adviseur studiedienst NAV • 1 juli 2018

1. Maak kennis met de Orde van Architecten

Alle architecten die hun beroep wensen uit te oefenen in België dienen zich in te schrijven bij de Orde van Architecten. Dit is de wettelijke instantie die bevoegd is voor het opstellen en doen naleven van de deontologie en voor alle materies in verband met de toegang tot het beroep van architect in België.

Op hun website kan je allerlei informatie voor architecten en de stage raadplegen. Zo kan je er onder andere een stagegids (leestip!) en alle nodige stageformulieren terugvinden. Zie ook tip 8.

 

2. Creëer een Netwerk

Als stagiair-architect kom je voor het eerst in de ‘echte’ architectenwereld terecht. Je weet niet wat standaard of ‘normaal’ is in deze nieuwe wereld. Het is dan ook belangrijk om te communiceren en contact te hebben met andere stagiairs, architecten en beroepsfederaties. Op die manier vermijd je op een eiland terecht te komen.

NAV is de grootste netwerkorganisatie voor architecten in Vlaanderen. Ze verdedigt de architectenbelangen, biedt bijscholing en stelt heel wat kennis en informatie ter beschikking. Je kan er terecht met allerlei vragen over het beroep en de architectenpraktijk. Voor startende stagiairs zijn de door NAV georganiseerde Kick Off Days een echte aanrader!

 

3. Bereid je sollicitatie voor

Voor je ergens aan de slag kan moet je eerst een stageplaats regelen. Met deze tips kom je alvast voorbereid aan de start.

  • Maak een helder portfolio. Dit kan je helpen om meer zelfzeker te solliciteren.
  • Zorg dat je sociale media up-to-date en in orde zijn, iedereen wordt tegenwoordig gegoogled. Zorg voor een duidelijk Linkedin-profiel en upload je portfolio.
  • Durf te solliciteren bij je eerste keuze van kantoor. De keuze ligt daarna bij de stagemeester, elimineer jezelf niet op voorhand.

 

4. Kies een stageplaats bewust

  • Kies je voor een klein of groot architectuurkantoor?
  •  Wens je een gespecialiseerde (max. 6 maanden) of algemene stage?
  • Wil je werken als zelfstandige of bediende?
  • Stage in binnen- of buitenland?

 

5. Vind een stagemeester uit de duizend

Een stagemeester kies je niet zomaar, hij moet je begeleiden en tijd voor je maken. Het vraagt een engagement van beiden. Wederzijds vertrouwen is belangrijk zodat je vragen durft te stellen en projecten mee kan opvolgen en begeleiden. De Orde van Architecten vraagt om samen met het stagecontract een stageplan in te dienen. Dit is een leidraad die je op voorhand samen met je stagemeester dient op te maken om na te gaan of alle aspecten van het beroep voldoende aan bod zullen komen in je stage.

 

6. Volg 2 jaar stage op maximaal 4 stageplaatsen

Indien je dit wenst, dan kan je je volledige stage op 1 stageplaats volbrengen. Je kan er ook voor opteren om na elke zes maanden te veranderen. Hou in dat geval rekening met één maand opzegtermijn. Een periode van zes maanden wordt als minimum gezien om een weloverwegen beslissing te kunnen nemen en kennis te kunnen opbouwen.

Als stagiair-architect heb je ook de mogelijkheid om gedurende een eenmalige periode van 6 maanden stage te doen buiten een architectenbureau. Dit is mogelijk voor zover deze werkzaamheden direct in verband staan met de activiteiten van een architect. 

 

7. Goede afspraken maken goede vrienden/werkrelaties.

Stagiair en stagemeester dienen onderling een stagecontract af te sluiten. Een voorbeeld-stagecontract kan je terugvinden op de website van de Orde van Architecten. In sommige kantoren wordt er nog een aanvullende overeenkomst gemaakt. Dit kan een contract zijn dat het kantoor gebruikt om zelfstandige medewerkers of bedienden te contracteren en waarin enkele aanvullende afspraken worden opgenomen.

 

8. Schrijf je in op de Lijst van architecten-stagiairs

Vooraleer je je stage kan aanvatten, moet je ingeschreven zijn op de Lijst van architecten-stagiairs. Hiervoor dien je een aanvraag in te dienen bij de provinciale raad van de Orde van Architecten. Je schrijft je in bij de provinciale raad waar je stagemeester is ingeschreven. De aanvraag bestaat uit een hele reeks documenten, die je terug kan vinden op de website van de Orde onder de rubriek: ‘Aanvang van de stage’.

 

9. Je kan eigen werk uitvoeren tijdens de stageperiode

Als stagiair heb je de mogelijkheid om een eigen opdracht aan te nemen. Let op: dit is op voorwaarde dat de kwaliteit van je stage er niet onder lijdt. Eigen werk moet voorafgaand steeds gemeld worden aan de provinciale raad en aan je stagemeester. Als je eigen werk aanvaardt is een beroepsverzekering verplicht, informeer je dus goed!

 

10. Aan de slag!

Eindelijk, dag 1 op je felbegeerde stageplaats, maar welke houding moet je aannemen?

  • Natuurlijk zijn er de clichétips: durf te vragen, wees proactief, vraag om feedback, wees enthousiast en neem kritiek ter harte. Dit weet je wellicht, maar het is toch heel belangrijk.
  • Er zijn ook de minder voor de hand liggende tips. Interne afspraken, zoals bijvoorbeeld over kledingvoorschriften, kunnen sterk verschillen van bureau tot bureau. Informeer je dus goed.
  • De belangrijkste tip: Wees niet bang om te falen. Je bent stagiair-architect en bent er om te leren, dus ga er gewoon voor!