1. Ben je zeker in orde? Contacteer de Orde

 

Contacteer, voor je de stage aanvat, de Orde van Architecten van jouw provincie. Daar worden je alle formulieren overhandigd die nodig zijn voor de inschrijving op de tabel van de Orde. Een lijst met stagemeesters kan meestal daar opgevraagd worden. Vraag bij de Orde inlichtingen in verband met de stagemeester die je voor ogen hebt. Alle nuttige adressen vind je op pagina 30.

 

2. Meer dan één stagiair per stagemeester kan, maar …

 

Een stagemeester kan in principe meer dan één stagiair tegelijk opleiden. De meeste Provinciale Raden laten slechts twee stagiairs toe per stagemeester waarbij geopteerd wordt dat de eerste stagiair reeds een jaar stage achter de rug heeft of zal hebben binnen de eerstvolgende maand van toelating van de tweede stagiair. Informeer je bij de bevoegde Raad van de Orde.

 

3. Geen contract = geen verweer

 

Indien je reeds aan de slag bent bij een architect vóór de officiële start van uw stage (daadwerkelijke goedkeuring door de Orde van Architecten), zorg dan voor een degelijke garantie, zodat u na enkele maanden toch niet op zoek moet gaan naar een andere stagemeester (zonder ondertekend stagecontract hebt u geen enkel verweer).

 

4. Zelfstandige ontwerpopdracht? Beroepsverzekering is verplicht.

 

Van zodra je een eigen zelfstandige ontwerpopdracht hebt, ben je verplicht om een beroepsverzekering af te sluiten. Meer inlichtingen hierover op onze Kick Off Days. De stagemeester moet hiervan op de hoogte zijn opdat hij zijn verantwoordelijkheden als stagemeester dient op te nemen.

 

5. Zes maanden bij dezelfde architect

 

Hou er rekening mee dat u telkens zes maanden bij één en dezelfde architect stage moet doen, een kortere periode wordt slechts uitzonderlijk als geldig aanvaard door de Orde, zelfs in het geval u geen oorzaak van deze situatie bent.

 

6. Hou rekening met één maand opzegtermijn

 

De stage kan opgezegd worden na onbepaalde tijd bij schriftelijk akkoord van de stagemeester en de stagiair. De normale opzegtermijn bedraagt één maand. De Orde van Architecten wordt daarvan op de hoogte gebracht met de reden van onderbreking. De stagiair kan dan van dag op dag een andere stage aanvatten. De aanpassing van het dossier geeft geen verlies voor de stageduur. Let op: de vorige regel blijft wel gelden dat minimum zes maanden bij één en dezelfde architect stage moet worden gevolgd. Overleg met de Orde blijft hierbij cruciaal.

 

7. Eigen werk tijdens stage kan, mits …

 

Indien je tijdens de stage eigen werk aanvaardt, dan moet je een verklaring van de stagemeester voegen bij uw visumaanvraag. Een model ervan vind je in de brochure van de Orde van Architecten ‘Aanbevelingen aangaande de stage’.

 

8. Een stageprobleem? NAV to the rescue!

 

Word je geconfronteerd met een stageprobleem, blijf er niet mee zitten. Contacteer je stagementor bij de Orde van Architecten. Aarzel zeker ook niet om de helpdesk van NAV te contacteren.

 

9. Wees assertief

 

Bespreek voorafgaandelijk met je stagemeester de inhoud van jouw stage. Leg dit vast in een stageplan. Je hebt immers recht op een kwalitatieve stage.

 

10. Proef van alle facetten van het beroep

 

Hou bij de keuze van jouw stagemeester rekening met de doelstelling van de stage. De stage is immers de overgang tussen het onderwijs en de al omvattende facetten van het beroep. Vooral de facetten die niet of te weinig aan bod komen gedurende de opleiding zijn hier belangrijk. Gedurende jouw opleiding leerde je ‘ontwerpen’, zoek een stagemeester die je zal leren hoe je een ontwerp omzet in verwezenlijking. Het bouwaanvraagdossier, het dossier voor aanbesteding, de uitvoeringsplannen en de werfopvolging zijn ontbrekende schakels die zeker aan bod moeten komen.