Nieuws

'Betonstop? Onze gemeenten vragen niet liever'

3 september 2018

Het is een fabel dat de gemeenten er enkel op uit zijn om massaal te laten bouwen en zo meer belastingen te kunnen innen, zegt Simon De Boeck (CD&V-schepen in Gooik) in De Standaard. Alvast Gooik wil zijn landelijk karakter behouden.

De gemeente Gooik wil geen klassieke verkavelingen meer, aldus De Boeck. "Ruim driekwart van ons grondgebied bestaat uit akkers en weiden. De koeien lopen hier nog tot net achter de huizenrijen, bijna tot op het dorpsplein. Die kostbare ademruimte moeten we koesteren en niet laten opvreten door nog een lappendeken aan mini-villa’s."

 

"Wil je dat een gemeentelijke betonstop noemen? Dat mag. Maar zeker geen bouwstop. Betaalbare woningen voor jonge gezinnen of alleenstaanden zijn nodig. Maar die voorzien we voortaan liever op de bestaande woonplekken, zoals in de dorpskern. We berekenden dat we zo 70 tot 80 extra woningen kunnen realiseren, meer dan nodig, zonder een vierkante meter extra landbouwgrond aan te snijden."

 

"Met de ‘betonstop’ zetten de media met één knallend woord het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de markt. Maar wie weet ook wat het precies betekent? Ik noem het liever een bouwshift, zoals de taxshift. Een verschuiving in de bouwsector. We moeten nieuwe woningen op de juiste plaatsen bouwen. Niet ver van de bewoonde wereld, maar dicht bij winkels, scholen, de sportclub en het openbaar vervoer. Alleen zo betalen we ons niet langer blauw aan wegenbouw, nutsleidingen, nog meer files en luchtvervuiling."