Nieuws

GGA kaart breidt opnieuw uit

10 september 2018

De kaart van Gebieden waar Geen Archeologie (GGA) te verwachten valt, breidt opnieuw uit. Dat meldt het Agentschap Onroerend Erfgoed. De nieuwe versie is beschikbaar op het Geoportaal. In gebieden die op de GGA-kaart staan aangeduid, is geen preventief archeologisch onderzoekstraject vereist bij de uitvoering van vergunningsplichtige werken. Je moet er wel de regelgeving over archeologische toevalsvondsten volgen.

beeld: Onroerend Erfgoed

Op de 10e versie van de GGA-kaart zijn in totaal 4885 zones opgenomen, samen goed voor een oppervlakte van ca 287,3 km². De nieuwe zones werden vooral afgebakend aan de hand van resultaten van archeologische vooronderzoeken. 14 zones werden aangereikt via een proefproject dat werd uitgevoerd door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

 

De GGA-kaart wordt sinds 1 januari 2017 via een versnelde vaststellingsprocedure tweemaandelijks vastgesteld. Op die manier worden percelen/gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname op de kaart op korte termijn toegevoegd. Dit  geeft bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars met plannen voor dergelijke percelen de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van een archeologisch vooronderzoek, zonder vertraging en bijkomende kosten.