event

Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen: Duurzaam bouwen en wonen volgens bio-ecologische principes

10 september 2018

Deze opleiding biedt een brede visie op achtergrond, ontwerp, uitvoeringsdetails en meet– en beheersystemen van duurzame gebouwen en wijken. De organisator VIBE focust niet alleen op energiezuinigheid, maar ook op thema’s als: gezonde en milieuverantwoorde materialen, technieken en constructies, duurzame wijken… Met deze opleiding kan jij je specialiseren en onderscheiden in duurzaam, toekomstgericht bouwen met natuurlijke bouwmaterialen.

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot architecten, ontwerpers, studiebureaus, aannemers, bestekschrijvers, overheidsinstanties, financieel deskundigen en onderzoekers in alle sectoren van de bouwwereld en de ruimtelijke ordening.

 

PRAKTISCH

De opleiding start op dinsdag 9 oktober 2018. De 23 lesdagen worden daarna wekelijks ingericht op dinsdag van 13u15 tot 21u30.

 

PARTNERS

Deze opleiding is een samenwerking tussen Hogeschool Odisee, KU Leuven faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE).

 

Opleidingsconcept

We bekijken hoe we ons op vlak van water- en materialengebruik/verbruik beter kunnen organiseren en besteden uitgebreid aandacht aan het creëren van een gezond binnenklimaat. Verder schetsen we de praktijk van een doordachte ruimtelijke ordening en stedenbouw, waarbij we het algemeen welzijn en de belangrijke sociale aspecten niet uit het oog verliezen.


U leert niet alleen de bestaande evaluatie-instrumenten correct te hanteren, u leert ook de wetenschappelijke achtergrond ervan te begrijpen. Zo leidt deze opleiding naar praktisch toepasbare inzichten en kennis over verscheidene bijkomende informatiebronnen.

 

De opleiding omvat ook enkele plaatsbezoeken en een facultatieve studie-uitstap naar enkele duurzame voorbeeldsteden in Nederland, namelijk de fietsstad Houten en de ecowijk van Culemborg EVA-Lanxmeer.