Nieuws

Expo You Are Here heropent in het Brusselse WTC

13 september 2018

You Are Here* – het Brusselse programma van expo’s, stadsdebatten en werksessies in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK – deed de bezoeker in de eerste fase al stilstaan bij de dringende uitdagingen van deze tijd. Het Brusselse World Trade Center werd omgetoverd tot World Transformation Center, een platform en gemeenschappelijke werkplaats waar gewerkt wordt aan de toekomst. Waar honderden actoren – lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en experts – verzamelen om te werken aan concrete doorbraken met ruimtelijke transformatie als hefboom. Abstracte doelen worden hier vertaald naar structurele transformaties op het terrein, van de schaal van een gebouw over de Delta van de Lage Landen tot de schaal van de wereld.

In Rotterdam werd het eerste luik van de dubbelbiënnale afgesloten op 8 juli. Op de vergaarde inzichten en voorlopige resultaten uit de IABR-Ateliers wordt voortgebouwd in de tweede fase van You Are Here. Ze zijn de voedingsbodem voor verder ontwerpend onderzoek, op weg naar concrete realisaties, voor nieuwe debatten en lezingen, maar ook voor de uitbreiding van de tentoonstelling met een aantal nieuwe stukken.

 

Maatschappelijke urgenties & publieke debatten

 

In de tweede fase vertelt de tentoonstelling nog meer hoe we onze steden en landschappen kunnen transformeren om de grote doelen, die we als samenleving stellen, te halen. Twaalf maatschappelijke urgenties verbinden de werkstukken en stellen de blik op scherp. Urgenties die de bezoeker tegelijk confronteren, doen stilstaan, maar vooral ook aanzetten tot nog meer mee denken en verbeelden.


De twaalf thema’s vormen het rasterwerk in de zoektocht naar verbeeldingskracht die nodig is om een radicaal andere toekoms realistisch te maken. Verbeeldingskracht die gevoed en gedeeld zal worden in een uitgebreid programma van publieke debatten. Ze zijn tevens het inspirerende vertrekpunt voor een audiogids die de bezoeker begeleidt doorheen het You Are Here parcours.

 

1. Food-growers make city – Food
2. The project of de-fragmentation – Fragments
3. The big energy transformation – Energy
4. Slow mobility is an urban project – Slow
5. The city as a sponge – Water
6. The qualities of affordable densification – Housing
7. Architectures of deconstruction – Materials
8. Urban by nature – Biodiversity
9. Circular city harbours – Harbours
10. Cultivation is permanent restoration – Soil
11. Spaces of solidarity – Solidarity
12. A good city has industry – Industry


Delta Atelier


Op de 23ste verdieping van het World Trade Center zal door verschillende partners ook intensief doorgewerkt worden aan antwoorden op die maatschappelijke urgenties. Zo ook door het Delta Atelier, een netwerk van actoren in de Delta van de Lage Landen. Het Atelier biedt een programma van kennisuitwisseling en -ontwikkeling aan op gezamenlijke uitdagingen in de Lage Landen. De meer dan veertig praktijken ontmoetten elkaar in Rotterdam in de zomer van 2018 en zullen dit najaar verder werken op de gedeelde inzichten in Brussel. De werksessies en een conferentie die  plaatsvonden in de IABR–tentoonstelling in Rotterdam, waren het startschot van een driejarige werkcyclus waarbinnen gewerkt wordt aan het overbruggen van The Missing Link.


De gemeenschappelijke werklijnen werden uitgestippeld en tijdens de tweede fase van You Are Here zullen de praktijken gericht verder werken. In Brussel worden thematische Delta-dagen en een slotconferentie georganiseerd, die de ambities en acties van de werktrajecten aanvullen met verdere onderzoeksresultaten. Om zo de slag te maken naar concrete veranderingen en ruimtelijke transformaties die tijdens de volgende manifestatie, de biënnale in
2020, gepresenteerd zullen worden.

 

Schoolpiloottraject


Onze toekomst wordt radicaal anders, en het zijn de jongeren van vandaag die deze toekomst gaan maken en dragen. You Are Here maakt ruimte om met die verandering en de vraagstukken eraan verbonden aan de slag te gaan. Daarom wordt een schooltraject opgezet, een oproep naar kinderen om samen de stad van morgen te ontwerpen. In ateliermomenten in de klas wordt er over de thema’s – voortvloeiend uit de twaalf maatschappelijke urgenties – gefilosofeerd. De leerlingen worden uitgedaagd om oplossingen te bedenken, uitvindingen uit te werken en te verdedigen. Deze worden in het tweede moment – het bezoek aan de expo – meegenomen en geïntegreerd in een onderzoekend klasdebat. De kinderen worden stadsplanners en wereldarchitecten. Hun ontwerpen en uitvindingen zullen de tentoonstelling vervolledigen. Het eindproduct wordt het gebundelde geheel van de uitvindingen en voorstellen dat zal uitgroeien tot een boek of animatiefilm.

 

De tweede fase van You Are Here wil burgers, beleidsmakers en experten doen halt houden, reflecteren, onderzoeken, verbeelden, ontwerpen, participeren, maar vooral in beweging brengen. De bezoeker wordt meegenomen in een inspirerend parcours doorheen het WTC, waarbij hij geconfronteerd wordt met maatschappelijke urgenties maar ook met frisse ideeën, nieuwe praktijken en ambitieuze doelen. Hij wordt uitgedaagd om mee te denken over hoe we onze manier van wonen, werken en bewegen zo aanpassen dat we de klimaatdoelen écht halen. You Are Here maakt de toekomst van de Noordwijk, Brussel, de delta van de Lage Landen, en bij uitbreiding de wereld realistisch.