Opinie

"Als je met een kameel naar de Ministerraad gaat, kom je met een dromedaris terug"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 17 september 2018

Als je met een kameel naar de Ministerraad gaat, kom je met een dromedaris terug, zei Gaston Eyskens ooit. De verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid die sinds 1 juli van kracht is geworden en ook voor aannemers geldt (wet Peeters-Borsus), vormt daarvan een zoölogisch bewijs. Het toepassingsterrein van deze verzekeringsplicht is erg beperkt, de baten voor de consument zijn hoogstwaarschijnlijk minimaal en wij architecten krijgen er een taak bij. Wij moeten namelijk controleren of de aannemer wel een verzekering heeft afgesloten.

Maar er is ook goed nieuws. De discriminatie inzake de verzekeringsplicht, waardoor wij architecten voor de rechtbank dikwijls ten onrechte mee het bad werden ingetrokken, is alvast voor een deel weggewerkt. Daarmee hebben wij een stevige voet tussen de deur om te blijven lobbyen voor een volwaardige verzekeringsplicht voor de aannemer, wat we zeker niet zullen nalaten. En ook over onze extra controletaak en hoe we die kunnen invullen, is het laatste woord nog niet gevallen.

 

Samen met de introductie van de wet Peeters-Borsus werd de verzekeringsplicht voor de beroepsaansprakelijkheid, die de wet Laruelle ons architecten oplegde, geschrapt. Om te vermijden dat we in een wettelijk vacuüm zouden belanden voor activiteiten die niet onder de toepassing van de wet Peeters-Borsus vallen, was dus aanvullende wetgeving nodig. Die resulteerde in de wet Ducarme, die jammer genoeg de nodige vertraging opliep en daardoor niet gelijktijdig met de eerste wet in werking kon treden. Dat zorgde voor heel wat verwarring in onze rangen, wat uiteraard nooit prettig is. Ook dit beestje vertoont enkele vreemde bulten en builen, maar het heeft tevens een mooie zijde. Positief is dat voortaan een hele resem andere dienstverleners in de bouw door deze wettelijke verzekeringsplicht worden gevat.

 

Zijn we daarmee tevreden? Ja en neen. Neen, want de oogst had best wat rijker mogen zijn. Ja, want we hebben enkele ferme stappen vooruit gezet in de stellingenoorlog die de strijd voor een beter kader voor de uitoefening van ons beroep nu eenmaal is.