Nieuws

Vlaamse korting van 7.500 euro voor sloop en heropbouw

24 september 2018

In verschillende steden in ons land betaal je 6% BTW in plaats van 21% als je een woning afbreekt en opnieuw opbouwt. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voert een sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro in voor al wie niet van dat verlaagd BTW-tarief kan genieten. "Met deze Vlaamse BTW-korting verlagen we ons energieverbruik en verhogen we de woonkwaliteit."

In ons land krijgt wie een woning afbreekt en heropbouwt in stedelijke kernen, van de federale overheid een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%. Voor Vlaanderen gaat het om 13 steden. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein pleitte al meermaals bij zijn federale en zelfs Europese collega’s om die belangrijke fiscale stimulans door te trekken naar de rest van Vlaanderen. De strikte Europese regelgeving steekt echter stokken in de wielen en lijkt een dergelijke uitbreiding voorlopig niet toe te laten.

 

Op initiatief van minister Tommelein neemt de Vlaamse regering nu het heft in eigen handen. Wie geen recht heeft op het verlaagd BTW-tarief, zal in plaats daarvan een Vlaamse sloop- en heropbouwkorting kunnen krijgen. In 2019 wordt daarvoor 15 miljoen euro voorzien. "We gebruiken onze eigen bevoegdheden om ook de Vlamingen die niet in die dertien steden wonen te belonen als ze hun woning afbreken en vervangen door een energie-efficiënte woning", aldus Bart Tommelein.

 

7.500 euro voor opbouw nieuwe woning

 

Particulieren die een woning in het Vlaams Gewest afbreken en heropbouwen en geen recht hebben op het BTW-tarief van 6%, zullen een forfaitair bedrag van 7.500 euro krijgen. De premie zal beschikbaar zijn voor alle projecten met vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. Wanneer de stedenbouwkundige vergunning tot afbraak en wederopbouw afgeleverd wordt speelt geen rol, aangezien dit in de ene gemeente sneller gebeurt dan in de andere. Eens de lokale overheid de vergunning heeft afgeleverd, controleert het Vlaamse Energie-Agentschap (VEA) het dossier en volgt de uitbetaling. Nadien volgt nog een controle of de sloop en heropbouw effectief zijn uitgevoerd.

 

"Te veel huizen in Vlaanderen voldoen echt niet meer. Ze hebben nog enkel glas, zijn amper geïsoleerd, enzovoort. Wie in zo’n huis woont betaalt niet alleen een hoge energiefactuur, maar heeft ook weinig woonkwaliteit", zegt Bart Tommelein. "Nieuwbouw moet aan verschillende normen voldoen, en is daardoor bijna altijd energiezuiniger dan bestaande woningen. Met deze Vlaamse korting voor sloop- en heropbouw, willen we het energieverbruik in Vlaanderen verlagen én de kwaliteit van onze woningen verbeteren."