NAV

Architecten tevreden met Vlaamse sloop- en heropbouwkorting: “Soms is afbreken gewoon beter”

24 september 2018

NAV reageert tevreden op de maatregel van Bart Tommelein om een premie van 7.500 euro te voorzien voor al wie bij de sloop en heropbouw van een woning niet van het tarief van 6% BTW-tarief kan genieten. Vandaag is dit enkel in een 13-tal steden het geval en betaal je daarbuiten de volle 21 %. “Wij waren al lang vragende partij”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “In het verleden lag de nadruk bij de premies te eenzijdig op energie. Maar bijna-krotten ondoordacht energetisch oplappen leidt tot een ongezonde binnenomgeving, een blijvend hoge energiefactuur en een lamentabele woonkwaliteit. Als architecten zijn we blij dat met deze maatregel een totaalaanpak wordt gestimuleerd, waarbij het comfort van de bewoners en een optimale kosten-batenanalyse een minstens even belangrijke rol kunnen spelen.”

Kandidaat-kopers moeten een beeld krijgen van de échte waarde van hun koopwoning. Zij moeten vernemen welke investeringen nodig zijn om tot een hedendaags comfort en woonkwaliteit te komen. Zij moeten aan de hand van een leidraad weten welke ingrepen zich in welke volgorde opdringen als ze streven naar een optimale verhouding tussen efficiëntie en betaalbaarheid. De straks te introduceren woningpas moet aan deze behoefte tegemoetkomen.

Vandaag echter is slopen en heropbouwen voor een aantal bouwheren een te dure optie. Nieuw bouwen blijft door het hogere BTW-tarief immers 15 % duurder. Nochtans kan uit een grondig onderzoek ter plaatse blijken dat slopen en heropbouwen om meerdere redenen de beste keuze is.

 

Bouwfysisch onderzoek door architect ter plaatse noodzakelijk

 

Het is dan ook goed om bovenop die woningpas in een zo vroeg mogelijk stadium het advies van een architect in te winnen. Dit behelst ook een controle ter plaatse van de bouwfysische staat van de woning. Die kan op bouwgebreken wijzen, een correct zicht bieden op de te verwachten kostprijs voor de renovatie, wijzen op het potentieel van de ruimtes die je gaat kopen… Zo kan je bijvoorbeeld functies herschikken, waardoor meteen uitbreiden niet nodig is en je die middelen kan gebruiken voor andere zaken. Kortom, voor een goede besteding van je budget kan je een architect om advies vragen of een ‘plan van aanpak’ laten opstellen.

Samen met de informatie uit de Woningpas voorkomt dit dat je voor verrassingen komt te staan wanneer de werken aanvangen. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om bouwvallige wanden aan de buitenzijde van isolatie en een nieuwe gevelafwerking te voorzien of om een extra belasting op een bestaande dakconstructie te leggen als de stabiliteit ervan al twijfelachtig is.  Een architect kan dit beoordelen en neemt daarnaast nog veel meer factoren in rekening: de ligging en oriëntatie, het comfort van de bewoners, het hergebruik van ruimte op lange termijn, slimme ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen, een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden… Enkel een ‘masterplan’ houdt op een geïntegreerde manier rekening met al deze aspecten.

 

Verschillende soorten dienstverlening mogelijk

 

Overigens kan je bij een architect net zo goed enkel maar voor een advies langsgaan, net zoals dat bij bv. een huisarts mogelijk is. Het renovatie-advies van een architect zelf kan daarbij zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouwheer of koper zelf wenst. Of het nu gaat om een kort advies over een aan te kopen pand, of een doorgedreven projectbegeleiding van A tot Z.