Nieuws

BRUT en C.F. Møller Architects winnen wedstrijd 'De Nieuwe Stad' in Oostende

27 september 2018

BRUT en het Deense bureau C.F. Møller Architects hebben de ontwerpwedstrijd voor De Nieuwe Stad gewonnen, een nieuwe wijk met 500 woningen in Oostende. Dat meldt Architectura.be. "Het ontwerp voor deze nieuwe wijk toont hoe verdichting op mensenmaat de levenskwaliteit kan bevorderen van de bewoners, de directe omgeving en de stad", aldus de ontwerpers. ABT België is het betrokken studiebureau voor de stabiliteit, speciale technieken, energie, akoestiek.

Beeld: BRUT / C.F. Møller Architects

De Nieuwe Stad werd gebouwd in 1972 door de sociale huisvestingsmaatschappijen ‘De Oostendse Haard’ en ‘De Gelukkige Haard’. De bestaande gebouwen zijn verouderd en de wijk kampt met de typische problemen van naoorlogse sociale hoogbouwwijken. Er werd gekozen voor vervangingsbouw met herontwikkeling van de volledig site. 54 architectenbureaus wilden deelnemen aan de wedstrijd, waarvan er vier werden gekozen door de opdrachtgevers. Het team C.F. Møller Architects en BRUT zijn gekozen als de winnaars.

 

“Dit project biedt een unieke kans om hoogbouw voor sociale huisvesting opnieuw in een positief daglicht te stellen, vooral omdat de huidige bewoners hier graag wonen. Hoogbouw is immers heel actueel in de discussie rond verdichting en wint opnieuw terrein in andere segmenten van de woningmarkt”, vertelt Gunther Slagmeulder, architect en partner bij BRUT.

 

Duurzaam, innovatief en inclusief

 

Op schaal van de stad zorgt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het stadscentrum en de Groene Gordel, volgens de loop van de voormalige Oude Kreek, ervoor dat de wijk uit z’n isolement gehaald wordt. Op wijkschaal verhoogt een ruim landschapspark de woonkwaliteit en de ontmoetings- en recreatiemogelijkheden. Het Oude Kreekpark vormt een nieuwe groene centraliteit voor de Nieuwe Stad en de omliggende woonwijken met plaats voor de opengelegde waterloop, duurzaam waterbeheer, recreatie, natuur, circulariteit en een aangename padenstructuur.

Beeld: BRUT / C.F. Møller Architects