Nieuws

Nieuwe releases Omgevingsloket

28 september 2018

De voorbije maanden werden drie nieuwe releases van het omgevingsloket online gezet. We belichten hieronder de belangrijkste aanpassingen.

Nieuw publiek loket: "Omgevingscheck"

Doe een omgevingscheck om voor een gebied ondermeer na te gaan:

  • welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn
  • of er beschermd erfgoed aanwezig is
  • of er overstromingsgevaar is

 

Zo kunt u hier tijdens het opmaken van een vergunningsaanvraag al rekening mee houden.

 

Deze toepassing kan apart van het algemene omgevingsloket gebruikt worden. Je moet hier geen informatie ingeven over de werken die je wil uitvoeren. Je moet enkel het perceel aanduiden waarop de werken betrekking hebben. De toepassing geeft vervolgens alle beschikbare info voor dit perceel.

 

Let op: nog niet alle gemeenten hebben hun ruimtelijke plannen opgeladen in de toepassing. Verkavelingsvoorschriften zijn ook niet beschikbaar. Informeer altijd ook bij de gemeente.

 

Het publieke loket "Omgevingscheck" is bereikbaar via deze link.

 

Kleinhandel en vegetatiewijzigingen

Sinds 1 augustus 2018 werd de omgevingsvergunning uitgebreid met 

  • vegetatiewijzigingen (voorheen: natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen en natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie)
  • kleinhandelsactiviteiten (voorheen: socio-economische machtiging)

 

Voorlopig kunnen kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen via het omgevingsloket enkel aangevraagd worden in combinatie met een stedenbouwkundige handeling, een verkaveling of een IIOA. 


Indien de aanvraag niet gecombineerd is, kan ze enkel op papier worden aangevraagd. Begin 2019 worden ook niet-gecombineerde aanvragen mogelijk via het loket.

 

Op de website is een handleiding beschikbaar over het indien van een aanvraag voor kleinhandel of vegetatiewijzigingen via het loket. Er is ook een stappenplan beschikbaar voor de behandeling van de aanvragen.


Gemeente krijgt toegang tot elk omgevingsproject op haar grondgebied.

Gemeenten hebben voortaan toegang tot alle omgevingsprojecten op hun grondgebied, ongeacht of ze betrokken waren bij de behandeling ervan. Voorheen was dit niet het geval. Gemeenten hadden bijvoorbeeld niet altijd toegang tot projectaanvragen of meldingen die bij de provincie of bij het Departement Omgeving waren ingediend. Hierdoor konden gemeenten niet altijd de startdatum registeren. Dat is nochtans een decretale opdracht van de gemeenten. 

 

De toegang gaat in op het ogenblik dat er een beslissing wordt betekend. Het kan uitzonderlijk gebeuren dat een gemeente ook toegang krijgt tot omgevingsprojecten die net over de gemeentegrens gelokaliseerd zijn, dus niet op het eigen grondgebied. In dat geval moet deze gemeente niets ondernemen.

 

Ruimere verwittiging per email bij het betekenen van de beslissing.

Alle personen die betrokken zijn bij een aanvraag ontvangen voortaan een verwittiging per email wanneer de vergunningverlenende overheid een beslissing of meldingsakte registreert.
 
Voorheen werden enkel de personen verwittigd die door de vergunningverlenende overheid expliciet als bestemmeling werd opgegeven. Personen die niet als bestemmeling werden opgegeven, werd niet verwittigd. Zij konden ook geen vervolgacties uitvoeren, zoals het melden van de aanplakkingsdatum. 

 

Wijzigen van het inrichtingsnummer van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) moet bij het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag steeds het inrichtingsnummer vermelden. Wanneer de exploitant aangeeft dat de IIOA nog geen inrichtingsnummer heeft, dan wordt door de toepassing zelf een inrichtingsnummer toegekend.


In de praktijk werd er soms echter een nieuw inrichtingsnummer toegekend aan een IIOA die al een inrichtingsnummer had. Dit kon enkel worden rechtgezet door een rechtstreekse ingreep in de databank, wat een risico inhoudt. 


Nu kan het inrichtingsnummer wel aangepast worden na indiening van het project. Alleen de vergunningverlenende overheid kan dit doen.