Nieuws

'Gewestplan schrappen moet betonstop betaalbaar maken'

8 oktober 2018

We weten het al lang: we wonen te verspreid. Waarom lukt het niet om daar verandering in te brengen? Tom Coppens en Guy Vloebergh (hoofddocent en gastdocent stedenbouw en ruimtelijke planning aan de UAntwerpen) zien een verklaring.

"De gewestplannen en de planschaderegeling werken als een molensteen in de ruimtelijke ordening", aldus de professoren in De Standaard. "Elke poging om die slecht bestemde gronden te neutraliseren, stuitte op hevig verzet van de eigenaars. Tegelijk deinzen gemeenten en de Vlaamse overheid terug voor de schadeclaims die potentieel boven hun hoofd hangen wanneer ze gronden herbestemmen. De kosten lopen al gauw in de miljarden euro’s. Voor lokale politici in kleine gemeenten is het bovendien vaak politieke zelfmoord om de bouwgronden van hun kiezers onbebouwbaar te maken."

 

"We formuleren daarom een nieuw voorstel: zet de fouten uit het verleden recht en schaf het gewestplan af. Dat kan bijvoorbeeld door alle niet-gerealiseerde woongebied­bestemmingen buiten de afgebakende stedelijke gebieden per decreet te laten vervallen wanneer ze binnen een afzienbare periode, bijvoorbeeld drie jaar, niet gerealiseerd zijn. Gebieden die tegen dan niet bebouwd zijn, kunnen pas bebouwd worden als er een nieuw plan wordt opgemaakt dat de bestemming als bouwgrond (her)bevestigt. Zonder bestemmingsplan kan de feitelijke toestand, meestal natuur of landbouw, eenvoudigweg behouden blijven."

 

"Het idee is niet van de pot gerukt. In het verleden werden de duinen in Vlaanderen beschermd tegen verdere bebouwing door het zogenaamde ‘duinendecreet’."