Nieuws

Luc Goossens: 'Ons woonmodel is hopeloos achterhaald'

8 oktober 2018

De heisa over sociale woningen in Gent leidt volgens Luc Goossens de aandacht af van het echte probleem: het Vlaamse woonbeleid benadeelt de zwaksten op de woningmarkt. Dat schrijft hij in een opiniestuk in De Standaard.

"Hoe meer mensen worstelen met de desastreuze naweeën van de financieel-economische onzekerheid, hoe duidelijker het zal worden dat het Vlaamse woonbeleid vooral de zwaksten op de woningmarkt benadeelt. Er zijn te weinig sociale woningen en betaalbare private huurwoningen van aanvaardbare kwaliteit. Dat zal leiden tot nog meer noodkoop, kraakinitiatieven, huisjesmelkerij en dak- en thuisloosheid."

 

Chronisch tekort

 

"Ons woonmodel is hopeloos achterhaald. Het is niet afgestemd op de noden en de onzekerheden van vandaag. Als iemand eigenaar wil worden moet hij beschikken over duurzame toekomstperspectieven op het vlak van tewerkstelling, inkomen en relaties. Die voorwaarden waren voor de groeiende middenklassen van de welvaartsstaat lange tijd vanzelfsprekendheden. Dat verklaart het toenmalige succes van het Belgische en Vlaamse model. Vandaag missen we die drie uitgangsposities. De privésector en de overheid ondergraven bewust de vaste arbeidscontracten en zo ook de garanties die de kredietmaatschappijen eisen voor wie een hypothecaire lening zoekt. De risico’s die inherent zijn aan een lang en doorgaans zwaar hypothecair engagement zijn allesbehalve een stimulans voor veel jonge koppels."

 

"Sinds 1945 is er een chronisch tekort aan sociale huurwoningen, zijn de wachtlijsten te lang, zijn er te weinig degelijke en betaalbare private huurwoningen en te weinig en onaanvaardbaar lage huursubsidies."