Nieuws

VCB: 'Neen aan incompetente bouwaannemers'

17 oktober 2018

De Confederatie Bouw zit op het vlak van de vestigingswetgeving en de beroepsbekwaamheden volledig op dezelfde golflengte als de Hoge Raad voor Zelfstandigen en Kmo’s (HRZKMO) die nu vrijdag een advies over deze materie zal publiceren. Net als de HRZKMO vraagt de Confederatie Bouw om de reglementering die de toegang tot het beroep in de bouw- en de elektrotechnische sector bepaalt niet op te heffen. Vlaanderen is van plan om dat vanaf 1 januari 2019 te doen. Wie hier ook de dupe van is, is de consument.

Wie nu wil starten in de bouw of de elektrotechniek moet kunnen aantonen om over een minimale beroepsbekwaamheid te beschikken. De criteria hiervoor variëren van activiteit tot activiteit. Vlaanderen wil deze beroepsbekwaamheid afvoeren op 1 januari 2019. Concreet: iedereen zou vanaf dan in Vlaanderen in de bouw mogen starten: kennis, vaardigheden en dergelijke zijn dan van geen tel meer.

 

De Confederatie Bouw betreurt dit initiatief van de Vlaamse regering ten zeerste en voelt zich gesteund door een advies dat de HRZKMO nu vrijdag zal publiceren. Net als de bouwsector wil de HRZKMO dat de toegang tot een beroep in de bouw- en de elektrotechnische sector niet zomaar opengesteld kan worden voor iedere starter. “In beide sectoren moet men toch een minimale kwaliteit kunnen aantonen”, vindt Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Dat is ook voor de consument die bouwt of verbouwt bijzonder belangrijk. Werken die slecht zijn uitgevoerd, betekenen niet enkel een financiële domper voor de bouwer of verbouwer, ze kunnen ook leiden tot een pak onveilige situaties.”

 

Europa

 

"Er wordt vaak beweerd dat deze reglementeringen die de toegang tot het beroep regelen in strijd zijn met Europese regelgeving, maar niets is minder waar. Beroepsreglementeringen discrimineren buitenlandse zelfstandigen niet en zijn ook belangrijk voor consumentenbescherming en veiligheid, twee door Europa erkende dwingende redenen van algemeen belang. Op te merken valt ook nog dat er in de bouwsector en deze van de elektrotechniek niet zozeer nood is aan meer starters, dan wel aan gezonde starters die in het vak stappen met de nodige bekwaamheid en zo voor duurzaam ondernemerschap gaan."

 

Als Vlaanderen voet bij stuk houdt, zullen er vanaf 1 januari 2019 verschillende beroepsreglementeringen bestaan tussen de gewesten onderling. Er verandert immers niets in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 januari 2019 (daar blijven de bouwberoepen gereglementeerd). “Wij vragen een zo uniform mogelijke regelgeving in de drie gewesten. Mocht dat evenwel niet kunnen, kan men kiezen voor een regeling van wederzijdse erkenning. Maar indien op 1 januari 2019 Vlaanderen de beroepsbekwaamheden laat varen, kan dat niet en staat de deur sowieso wagenwijd open voor rechtsonzekerheid, oneerlijke concurrentie en veel meer administratieve lasten. Dat kan gewoonweg niet. Het bouwberoep moet gereglementeerd blijven in de drie gewesten”, besluit de Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Bronnen
  • Confedertie Bouw