Architectuur

Leuven Bioscience: nieuw onderzoeksgebouw voor KU Leuven en VIB

18 oktober 2018

De KU Leuven wil op korte termijn een nieuwbouw realiseren op haar campus Arenberg III in Heverlee voor het departement Biologie en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Die krijgt de naam Leuven Bioscience. Na een intensieve ontwerpwedstrijd is de integrale ontwerpopdracht toevertrouwd aan het Nederlands-Belgische consortium bestaande uit Proof of the sum, SVR-ARCHITECTS, Exilab en Studieburo De Klerck. Dat meldt Architectura.be.

Beeld: Proof of the sum

Het project Leuven Bioscience situeert zich op de deelcampus Arenberg III als onderdeel van het Kasteelpark Arenberg. Het  intensieve bouwprogramma leidt, in combinatie met het beschikbare bouwperceel, tot een hoogbouwvolume. Samen met de bestaande hoogte-accenten van de Imec-toren, het Arenbergkasteel en de beoogde hoogbouw-accenten in het masterplan van Wetenschapspark Arenberg, kan Leuven Bioscience zowel een baken worden voor de campus Arenberg III als een onderdeel worden van de geografische positionering van de volledige wetenschapscluster in de omgeving.

 

Hoogbouw optimaal benutten


Voor deelcampus Arenberg III is een stedenbouwkundige strategie ontwikkeld die vertrekt van het principe van verdichting. Binnen de ringweg worden bouwvelden met hogere dichtheid afgewisseld met een spel van straten en pleinen. De realisatie van Leuven Bioscience past volledig in deze strategie van verdichting. Een intensief bouwvolume zal samen met de gebouwen ‘Quadrivium’ en ‘ Leuven Chem&Tech’ een nieuw royaal publiek plein creëren. Door de kenmerkende knik in het rationele balkvolume ontstaat aan de verkeersluwe noordzijde een eigen afgeschermd logistiek plein voor Leuven Bioscience.


Het uitgangspunt van hoogbouw wordt maximaal benut door één heldere balkvormig hoogbouwvolume in het landschap te plaatsen. Dit leidt tot een plattegrond waarin de balans tussen stijgpunten, scheiding van stromen, geveloriëntatie en de logistieke ordening als één efficiënt geheel samenkomen.

 

Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt in intensief overleg met bouwheer en gebruikers. De start van de bouwwerkzaamheden staan gepland voor begin 2019.

Beeld: Proof of the sum