Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Robby Delobelle

15 november 2018

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Dé gelegenheid om jullie te bedanken voor jullie lef, enthousiasme en creativiteit. Daarom trekt ons team een dag lang door heel Vlaanderen om architecten te bezoeken en ideeën uit te wisselen. Architect Robby Delobelle (zaakvoerder van Architecten Delobelle, een 8-koppig multidisciplinair team) deelt alvast zijn ervaringen met jullie…

Robby Delobelle

Wat motiveert u om er elke dag voor te gaan?

Robby Delobelle: "Ik doe dit gewoon graag, ik stel ook graag mijn knowhow en mijn ervaring ter beschikking. In de eerste plaats aan al onze medewerkers en ons team; je krijgt er ongelooflijk veel frisse ideeën en energie voor terug! En uiteraard ook aan onze opdrachtgevers; zij staan steeds voor belangrijke beslissingen en ‘te maken’ keuzes. ‘Kopen we dit huis, dit handelspand, dit kantoor- of industrieel gebouw, deze grond?’ ‘Gaan we dit renoveren, verbouwen, herbouwen, … ?’ ‘Hoe moet onze woning, werkplek, interieur, … eruitzien, hoe gaan we het inrichten?’"

 

"Ik vind het ook enorm boeiend om met ons hele team al die bouwprogramma’s en moodboards om te zetten in ontwerpen en plannen. En om te zien hoe we oplossingen aanreiken die ze niet direct verwacht hadden, maar die wel degelijk een oplossing bieden voor hun vragen, wensen en opmerkingen. Telkens een boeiende zoektocht!"

 

"Daarbij komt dat je niet alleen werkt met de opdrachtgevers, maar ook - en niet in het minst - met uitvoerders, aannemers, producenten van materialen, enz. Telkens opnieuw verrassende samenwerkingen, maar altijd leerrijk en verrijkend. Onze ervaring en knowhow groeit zo elke dag wat aan!"

 

"Wat is er boeiender dan werken met én voor mensen?"

 

Als u 1 tip mag geven aan beginnende architecten-ondernemers, welke dan?

"Werk ‘samen’. Zoek om ergens in een leuk bureau in te groeien, of samenwerkingsverbanden aan te gaan. De tijd dat je als architect alles alleen kan is voorbij. Werken in een multidisciplinair team is niet alleen veel ‘professioneler’, maar rendeert ook veel sneller. Ikzelf heb ook die zogezegde ‘zwarte sneeuw’ gezien bij het begin van onze carrière. Al viel dit al bij al mee, omdat ik samen met mijn echtgenote, een interieurarchitect, al multidisciplinair bezig was (avant la lettre)."

 

Het belangrijkste moment van de dag is…

"Elk moment van de dag kan voor mij belangrijk zijn. Een goede interne brainstorming met ons team, een gesprek met een opdrachtgever, een werfvergadering met een opbouwende discussie met een aannemer, een verrijkend gesprek met een stedenbouwkundige ambtenaar, enz."

 

Wat is uw grootste fout waarvan u blij bent dat u die gemaakt hebt?

"Fouten hebben we zeer zeker gemaakt. Fouten verrijken u, als architect, en ook als mens, en door het maken van fouten wordt de ervaring en de knowhow ook mee opgebouwd. De naar mijn mening meest voorkomende fout is te weinig of te beperkt communiceren. Elk conflict, hetzij met een opdrachtgever, hetzij met een aannemer, valt te reduceren tot een gebrek aan communicatie. Hierdoor worden verkeerde verwachtingen geschapen, verkeerde keuzes gemaakt, enz. Ik maak er alvast een erezaak van om niet te besparen op ‘communicatie’, bereikbaar te zijn, aanspreekbaar te zijn. Al is dit uiteraard niet steeds gemakkelijk, en dat maakt dat een werkdag van 12 uur geen uitzondering is …"

 

Wat wenst u uw collega’s vandaag toe op de Dag van de Ondernemer?

"Een boeiende werkdag, boeiende contacten en leerrijke ervaringen. Eigenlijk hebben wij geluk ‘architect’ te mogen zijn, want dan kom je in contact met mensen die dromen hebben, die een toekomst zien en erin willen investeren, die ervoor willen, en kunnen werken, die een perspectief hebben in hun leven! Wat wil je eigenlijk meer?"