Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan BARO Architectuur

16 november 2018

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Dé gelegenheid om jullie te bedanken voor jullie lef, enthousiasme en creativiteit. Daarom trekt ons team een dag lang door heel Vlaanderen om architecten te bezoeken en ideeën uit te wisselen. Wij stelden het team van Baro Architectuur vijf vragen over de architect als ondernemer. Lees hier hun antwoorden...

Wat motiveert jullie om er elke dag voor te gaan?

"Elke dag is anders, elke dag is boeiend. Als architect hebben we gekozen voor een verscheidenheid aan taken en kennisdomeinen. We zijn ontwerper, calculator, schrijver, leider, begeleider en vaak ook bemiddelaar.  Naast de ontwerpkant en het technische luik is er ook een belangrijk sociaal luik.  We hebben contact met tal van mensen in diverse hoedanigheden en dat houdt het boeiend.  Naast de dagelijkse problemen, zijn er ook de dagelijkse positieve momenten en die moeten we koesteren.  Als een bouwheer ’s avonds nog eens opbelt om te zeggen dat hij aangenaam verrast was van een projectvoorstelling eerder die dag, dan doet dat deugd en dat motiveert."

 

"Als architect hebben we daarenboven een belangrijke bijdrage in het vervullen van de wensen en dromen van de opdrachtgever, we kunnen hier een tastbare meerwaarde leveren, zowel voor de bouwheer zelf als voor de ruimere leefomgeving. Onze particuliere ingrepen zijn immers tegelijkertijd ingrepen in de ruimere leefomgeving.  Dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid, maar is tevens een belangrijke motivatie om het goed te doen."

 

"Als ondernemer tenslotte hebben we ervoor gekozen om mensen samen te brengen om samen te werken.  Ten aanzien van onze medewerkers en hun gezinnen hebben we aldus een duurzaam engagement opgenomen van financiële zekerheid.  Ook dit engagement motiveert ons om er elke dag weer voor te gaan."

 

Als jullie 1 tip mogen geven aan beginnende architecten-ondernemers, welke dan?

"Doe uw werk met volle goesting én sérieux.  Zonder tegenslagen – en rekening houdend met de volgende tips - komt het dan wel goed."

 

"Laat je niet te veel opjagen en communiceer goed en gepast.  We leven in een jachtige tijd waar iedereen constant naar GSM of mail kan grijpen om berichten te sturen en waar daarnaast een tsunami van informatie toestroomt via bouw-informatieplatformen.  Weersta de drang om alles dadelijk te beantwoorden, want dan heb je geen tijd meer om te werken.  Veel bouwheren beseffen onvoldoende dat voor de realisatie van een goed gebouw heel veel ontwerp- en studiewerk noodzakelijk is en daarvoor zijn tijd en concentratie nodig.  Die tijd moet je als jonge architect-ondernemer goed leren beheren en beheersen.  Leg die smartphone even aan de kant, laat die mail maar even rusten, jij moet het traject van het werk bepalen en op een gestructureerde manier met bouwpartners communiceren. Misschien is één mail per dag voldoende … ?"

 

"Onderzoek wat je werk kost en communiceer dit open naar je bouwheer. Ga niet in op prijzenconcurrentie. Als architect lopen we nog geregeld in de val van teveel ambitie en liefde voor het vak, waarbij we werken alsof het onze hobby is en te weinig denken aan de financiële zekerheid op korte of lange termijn, voor onszelf en voor onze medewerkers.  Niemand is gebaat met een te lage verloning: als architect  kan je dan niet de prestaties leveren die je zou willen om kwalitatief te kunnen werken, je kan de andere bouwpartners niet voldoende ondersteunen en ook de bouwheer krijgt uiteindelijk niet het kwalitatief afgewerkte gebouw dat hij voor ogen had.  Als architect kan je alleen maar je diensten aanbieden, je verkoopt geen producten waar je winst kan opmaken.  Dit is een verdienmodel dat bij andere vrije beroepen (advocaten, boekhouders, …) nauwelijks in vraag wordt gesteld, doch bij architecten veelal een pijnpunt blijft.  Creatief ontwerp- en denkwerk wordt blijkbaar anders gepercipieerd dan juridische of financiële diensten."

 

"Probeer als startend architect een werkkapitaal op te bouwen, zodat je voldoende financiële ruimte hebt in de toekomst om onafhankelijke beslissingen te kunnen nemen in het verloop van uw loopbaan en de keuze van projecten."

 

Het belangrijkste moment van de dag is…

"De belangrijkste momenten van de dag zijn deze waarop we samen met de medewerkers even een pauze nemen om een koffie te drinken of samen te eten op ons terras.  Op dat moment maakt het professioneel overleg plaats voor familiale en amicale gesprekken."

 

"Verder is het steeds een aangenaam moment als je op kantoor komt en de rij fietsen van de medewerkers vastgeketend ziet staan langs de Visserij (iedereen weer op post!), maar evenzeer als je ’s avonds de deur van het bureau achter je dicht trekt en je een probleem hebt opgelost dat ‘s morgens nog onoplosbaar leek."

 

Wat is jullie grootste fout waarvan jullie blij zijn dat je die gemaakt hebt?

"Onze nestor - André Bauwens - is nu 69 jaar.  Hij zegt zelf dat hij reeds veel fouten gemaakt heeft en dat een specifiek waardeoordeel van een fout moeilijk in te schatten is.  Het maken van fouten noodzaakt je om jezelf permanent in vraag te stellen, en die gezonde permanente twijfel helpt je om dag na dag  wijsheid op te bouwen.  In die zin is elke fout belangrijk, als je er maar uit leert."

 

"Wij - als jongere architecten - kunnen dat alleen maar beamen en we weten intussen dat we niet vaak dezelfde fout maken, maar dat we de garantie hebben dat er steeds weer andere fouten naar boven komen."

 

"Het is ook belangrijk om fouten te kunnen toegeven.  In onze hedendaagse administratief en juridisch overladen samenleving, proberen velen hun verantwoordelijkheid af te schuiven vanuit de schrik voor financiële consequenties. Niemand is hiermee gebaat. Fouten maken behoort onlosmakelijk tot de dagelijkse bouwrealiteit.  We moeten die in de eerste plaats proberen te vermijden, maar – als het misloopt – onze verantwoordelijkheid nemen en een oplossing bedenken, het niet laten verzuren."

 

Wat wensen jullie collega’s vandaag toe op de Dag van de Ondernemer?

"Wij wensen onze collega’s een sterke gezondheid om zich dag-aan-dag kwalitatief te kunnen inzetten, de nodige veerkracht om na tegenslag of op een mindere dag het potlood terug op te nemen en er terug tegenaan te gaan, een boeiende  en aangename werkomgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien en zich goed voelen en een goed evenwicht tussen werk en gezin met tijd voor vrienden, familie, collega’s en inspiratie: cultuur, muziek, sport, reizen, …"