Architectuur

B-architecten en BRUT hebben masterplan klaar voor stadion KV Kortrijk

26 november 2018

Op vraag van de Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal hebben het ontwerpteam B-architecten-BRUT, in samenwerking met Mint en Idea Consult, samen een masterplan uitgewerkt voor een voetbalstadion voor 15.000 toeschouwers op de site van Evolis Business Park in Kortrijk. Dat meldt Architectura.be. De krijtlijnen van het masterplan vormen de basis voor de verdere stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de plannen van het stadion in een volgende fase.

Beeld: B-architecten-BRUT - Stad Kortrijk-Leiedal

Na een oproep via de Vlaamse Bouwmeester werd eind 2017 het ontwerpteam B-Architecten-BRUT in samenwerking met Mint en Idea Consult geselecteerd. De afgelopen maanden werkten ze nauw samen met Leiedal en de stad aan een masterplan voor de site.


Zorgvuldig ruimtegebruik

 

In plaats van één multifunctionele monoliet op de site neer te poten, kozen de ontwerpers ervoor om het programma in verschillende, kleinere entiteiten op te splitsen. Hierdoor zal de nieuwe bebouwing ruimtelijk beter aansluiten bij de omgeving. De afzonderlijke gebouwen bieden voordelen op het vlak van flexibiliteit en fasering. Doordat elk gebouw volgens zijn functie kan ontworpen worden, blijft de bouwkost beperkt en krijg je een logisch werkend geheel.

Zorgvuldig ruimtegebruik was voor de opdrachtgever zeer belangrijk. Vaak verslinden voetbalstadia met hun aanvullende functies zeer veel ruimte, in dit plan wordt dit sterk beperkt. Daarnaast diende het stadion financieel haalbaar te zijn zonder inbreng van publieke middelen. De stad wil faciliteren, niet financieren. Kortrijk wil een levendige site, zonder handelsruimtes die concurrentie zouden betekenen voor de winkels in de binnenstad. Ten slotte is mobiliteit een zeer belangrijk aandachtspunt bij een voetbalstadion.

Beeld: B-architecten-BRUT - Stad Kortrijk-Leiedal