Foto Klaas Verdru

Verplichte verzekering

Verzekeringsplicht voortaan gespreid over de bouwpartners, maar architecten betalen mee de rekening

26 november 2018

Met de beslissing over een tweede wet dit jaar is de verzekeringsplicht voor de 10-jarige burgerlijke (voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw) én de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (enkel voor architecten en andere dienstverleners) straks een feit. Eerder waren enkel architecten hiertoe verplicht. NAV is weliswaar tevreden dat zo een discriminatie uit de wereld wordt geholpen, maar stelt zich vragen bij de reactie van de verzekeraars. “We stellen vast dat een aantal maatschappijen de gelegenheid te baat neemt om bijpremies van 10 tot 15% te heffen en in de polissen extra uitsluitingen te voorzien. Het is onbegrijpelijk dat een betere dekking van de risico’s op de nek van de architect terechtkomt. Nochtans moet de spreiding van het risico op lange termijn als communicerende vaten werken voor de premies: de architect hoeft niet langer te betalen voor risico’s die nu afgedekt worden door de verzekeringen van de aannemers en andere dienstverleners”, aldus NAV-directeur Kris Baetens. “En dus zouden de premies op termijn moeten dalen.”
  • NAV tevreden over beslissing van Ministerraad om verzekeringsplicht voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid uit te breiden naar alle dienstverleners

  • Pijnpunten blijven: meeste verzekeraars kwistig met ‘bijpremies’ en extra uitsluitingen

 

Op 1 juli 2018 werd de zogenaamde Wet Peeters-Borsus van kracht. Daardoor zijn ook aannemers en andere dienstverleners verplicht verzekerd voor de tienjarige aansprakelijkheid. Vrijdag ll. werd op de Ministerraad beslist dat er een tweede wet komt die een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht maakt voor dienstverleners zoals landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector.

Door de nieuwe wetten moet de architect onmiddellijk de verzekering nemen per project voor tien jaar, en vallen de projecten niet langer onder een loopbaanpolis. Verschillende verzekeraars grijpen dit aan om bijpremies te heffen. Een kwalijke keuze die geen rekening houdt met de effecten van de uitgebreide verzekeringsplicht op lange termijn.

Naast de gestegen premies en de extra uitsluitingen valt het te betreuren dat de Wet Peeters-Borsus voorziet in een bijkomende controleplicht voor de architect; de werken kunnen niet worden aangevat vooraleer de aannemer een verzekeringsattest heeft overhandigd aan de bouwheer én de architect. De architect heeft echter geen contractuele band met de aannemer. We vinden het dan ook niet logisch de architect de opdracht te geven de werf te staken of niet te laten starten bij het ontbreken van het attest.

 

Optimale bescherming voor de consument

 

Beroepsverenigingen van architecten zijn reeds lang vragende partij voor een verzekering van beroepsaansprakelijkheid voor álle bouwpartners. Dit is een voorwaarde voor een optimale bescherming van de consument. De verplichting gold tot 1 juli 2018 nog enkel voor de architect en niet voor andere actoren in de bouw. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2007 dat dit een discriminatie betekent ten aanzien van de architect. NAV blijft daarom ijveren voor een volledig gelijke verzekeringsplicht voor alle bouwpartners. Alleen dan kan de consument/bouwheer optimaal worden beschermd en kunnen de premies voor architecten dalen.

 

Nuttige links
Wet Peeters-Borsus: vergelijking tussen de verschillende verzekeraars

Verschillende verzekeraars hebben recent hun algemene en bijzondere voorwaarden aangepast en anderen zullen ongetwijfeld volgen, al dan niet met een premieverhoging. Over de nieuwe wetgeving op de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering (Wet Peeters-Borsus van 31 mei 2017) is er al veel gezegd en geschreven, vaak (terecht) op een kritische manier. In dit artikel zal u dan ook geen uitgebreide juridische analyse terugvinden van deze wet. Wel zullen we dieper ingaan op enkele belangrijke concrete gevolgen voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.