Nieuws

De architect: voor de syndicus dé professionele partner bij uitstek (gratis brochure)

26 november 2018

Een architect presenteert u een uitgebreid menu aan dienstverlening, van een beperkt advies tot een integrale projectbegeleiding. Daaruit pikt u wat u nodig heeft. Ook voor werken waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, kan een architect u voor al de onderstaande facetten begeleiden. Download onze nieuwe folder (onderaan deze pagina) en ontdek de voordelen van een architect voor u als syndicus.

Een architect analyseert de bouwfysische toestand van het gebouw, inventariseert het eisen- en wensenpakket en bekijkt alle randvoorwaarden. Op basis van deze studie geeft hij aan welke ingrepen noodzakelijk of aangewezen zijn en krijgt u een kostprijsindicatie. Hij informeert u over de wettelijke verplichtingen en toepasselijke regelgeving, met aandacht voor toekomstige evoluties inzake energie-efficiëntie, materiaalgebruik en andere duurzaamheidsaspecten. Hij weegt samen met u de financiële haalbaarheid af, met oog voor de terugverdientijd en de Total Cost of Ownership. Hij gaat na voor welke financiële en fiscale voordelen de renovatie mogelijk in aanmerking komt. Hij staat u bij voor de opmaak van een realistische planning. Hij neemt het ontwerp, het uitvoeringsdossier en de controle op de uitvoering voor zijn rekening en adviseert u bij de keuze van de andere bouwpartners: raadgevend ingenieurs, aannemers, veiligheidscoördinatoren …