Opinie

"@home in uw gemeente?"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 27 november 2018

De nieuwe colleges in onze steden en gemeenten slaan volop de hand aan de ploeg. De impact die deze coalities en hun beleidsopties de komende legislatuur op onze beroepsuitoefening zullen hebben, valt niet te onderschatten.

In Wallonië zet de CoDT al sinds medio 2017 nieuwe lijnen uit. De kernideeën daarin zijn: een groeiende beslissingsmacht voor gemeenten die voldoen aan bepaalde voorwaarden, het tegengaan van verspreide bebouwing en aandacht voor de demografische uitdagingen en economische ontwikkeling. In Vlaanderen dient zich met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een serieuze heroriëntering inzake ruimtelijk beleid aan.

 

Hoe gaan de lokale overheden daarmee om? In hoeverre  geven ze architecten de ruimte om mee te beslissen over het beleid? Hoe kunnen we als beroepsgroep onze verantwoordelijkheid opnemen zonder onze eigenheid en leefbaarheid op te geven? Dat wordt een fikse uitdaging voor de komende legislatuur.

 

Dat we bij het opnemen van die handschoen het best coalities aangaan, spreekt voor zich. Steden, gemeenten en hun belangenvertegenwoordigers (VVSG, UVWC) zijn onze eerste partners. Maar ook intercommunales kunnen een belangrijke rol vervullen. Kijk naar de bijdrage in het recentste nummer van ons magazine DIMENSION over de West-Vlaamse Intercommunale WVI. WVI heeft, in samenspraak met een resem andere partners, een fel gesmaakte formule ontwikkeld voor lokale architectuurwedstrijden voor grote en kleine projecten. Daarnaast legt zij zich toe op innovatie in o.a. ruimtelijk en economisch beleid, klimaatverandering, energetische renovatie en projectontwikkeling, met aandacht voor betaalbaar wonen. Daarmee vormt zij een boeiend laboratorium dat de taal- en landsgrenzen ver overstijgt.

Bronnen
  • DIMENSION