Herman Desmet

Nieuws

BINST ARCHITECTS: nieuwe naam op nieuw adres met hernieuwde ambitie

29 november 2018

BINST ARCHITECTS, voorheen Crepain Binst Architecture, staat voor 45 jaar ervaring en experti- se, bijgestaan door een actuele en dynamische aanpak die zich als 50-koppig team focust op de sterke evoluties van het bouwmedium en hedendaagse samenwerkingsmodellen. "Als ‘architecten van morgen’ willen wij inzetten op vernieuwde werkmethodes, geoptimaliseerde huisvesting en een versterkte audiovisuele infrastructuur die meer dan eigentijds is, op ons nieuw artistiek adres @Luikstraat 7 te Antwerpen. Een adres dat zich breder vertakt dan architectuur en wordt verrijkt met B brand, een designstudio, B 7, een venue voor cross-over events, en B scene, een art platform waar internationale kunst en architectuur met elkaar vervlechten (hoek Luikstraat – Cockerillkaai)."

"Met een brede interesse, een multidisciplinair portfolio en een sterke mix wat de schaal en het budget van onze opdrachten betreft, staan wij voor de performante, deskundige begeleiding en supervisie van al uw bouwintenties vanuit een geïmplementeerde allround aanpak met een eigen brede signatuur."

 

"Het is als architect onze dagelijkse taak om urbane ideeën en architectuur breed te sensibiliseren als de toekomstige handvaten bij uitstek richting huisvesting, het werken en cultureel vertoeven van de toekomst, kortom als medium naar de moderne maatschappij. Meer en meer verweven de dingen om ons heen zich en staat beleving centraal! BINST ARCHITECTS wenst die graad van kwalitatieve beleving vanaf het prille begin, en dus bij de projectdefinitie, mee vorm te geven en uit te stralen in dialoog met onze opdrachtgevers, alle betrokken bouwpartijen, de stad en haar bewoners."

 

"BINST ARCHITECTS streeft naar een architectuur die zich dagelijks veruitwendigt onder de noemer van ‘abstract expressionisme’, gekenmerkt door een gezond evenwicht tussen intelligente ingetogenheid en een beheerste expressie! Kortom: een ‘positieve architectuur’, met slimme en marktconforme plan- nen, voor een actuele, beheerste stadsarchitectuur tot relevante iconische landmarks met een grote eigenheid."

 

"Architectuur en Ambitie schrijven wij met een hoofdletter vanwege ons onophoudelijk streven en de bekommernis om projecten ambitieus, professioneel en realistisch onderbouwd uit te dragen. Als mul- tidisciplinair bureau vertegenwoordigen wij een breed spectrum aan opdrachten, van human design tot city design, dat ons dichter brengt bij de essentie en werking van een dynamisch topbureau met vele mogelijkheden en een artistieke présence."

 

"Wij beschouwen onze constante focus op kwaliteitsarchitectuur en professionalisme om BINST ARCHITECTS als vernieuwde vaste waarde te versterken, als een evidentie. Projecten dagelijks intern beoordelen, evalueren, vergelijken, afwegen per categorie en elke gelegenheid tot reflectie binnen het team aangrijpen, is essentieel in onze uniforme projectaanpak waarbij onderlinge dialoog, informatie- doorstroming en efficiëntie steeds centraal staan."

 

"Met de introductie van ons nieuw magazine genaamd “B” zullen we ook zesmaandelijks meer duiding geven omtrent al onze lopende initiatieven en waar BINST ARCHITECTS als vernieuwend kantoor voor staat!"

Tim Van de Velde

Tim Van de Velde