Nieuws

'Klimaatneutraal Europa kan niet zonder grootschalige renovatie van bestaande gebouwen'

29 november 2018

Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot is te wijten aan gebouwen. Om tegen 2050 alle uitstootgassen te bannen, zoals de Europese commissie nu voorstelt, is volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) prioritair een coherent investeringsplan voor gebouwen vereist. De VCB pleit in dit verband vooral voor een grootschalig plan om het bestaande gebouwenpatrimonium versneld te renoveren tegen een renovatieritme van 2,5% per jaar. Op dit ogenblik wordt amper 0,6% van het bestaande patrimonium per jaar grondig gerenoveerd.

In plaats van een forse inhaalbeweging merkt de VCB de laatste jaren op basis van het aantal vergunningen, aangevraagde premies en kredieten voor woningrenovaties eerder een daling van de renovatieactiviteit. Als de aankoop van een bestaande woning binnen een relatief korte termijn wordt gevolgd door de vereiste (energetische) renovaties, zal tegen 2050 90% van de bestaande woningen energiezuinig zijn tegenover amper 23% bij een business-as-usual scenario.

 

Die oplossing zit trouwens al vervat in het Vlaams energieplan van 20 juli. Dit plan huldigt het principe dat bij een notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning uiterlijk na vijf jaar drie van de volgende zes maatregelen moeten zijn uitgevoerd: dakisolatie, muurisolatie, beter isolerende vensterprofielen en beglazing, vloerisolatie, de installatie van een condensatieketel of van een warmtepomp en van een hernieuwbare warmtepomp- of zonneboiler.

Bronnen
  • VCB