Innovatie

Met de verluchtingskoepel Skymax CE ben je in orde met de vernieuwde trappenhallennorm

5 december 2018

Bij het ontwerp van een trappenhal is de functie van het gebouw én de rol van de trap als ontrokingskanaal doorslaggevend. Voor trappenhallen zijn er wettelijke eisen voor brandveiligheid, ontroking en toegankelijkheid. De Belgische NBN S 21-208-3 norm ‘brandbeveiliging in gebouwen’ is sinds januari 2018 herzien. Dit betekent concreet drie zaken.

Skymax CE: een elektrische rookkoepel voor trappenhallen

1. De bediening van de verluchtingsopening moet prioritair zijn en mag enkel nog gebeuren door de brandweer.           

  • Een positieve veiligheid mag dus niet meer geïntegreerd worden in de centrale.    
  • Elk defect moet wél automatisch gemeld worden op het bedieningsbord.

 

2. De afmeting van de verluchtingsopening wordt anders berekend:                 

  • Voor lage gebouwen (hoogte < 10m - max. 2 verdiepingen - iedere verdieping = max 300m²) mag de keeldoorsnede* van de verluchtingsopening voorzien worden op 0,5m²
  • Voor gebouwen hoger dan 10m moet de keeldoorsnede van de verluchtingsopening voorzien worden op 1m².

 

3. De prestaties van de verluchtingsopening moet aangetoond worden met de CE certificatie vlgs EN 12101-2. Of volgens de basisspelregels van Europese certificatie EN45000/EN17000.

 

Het is dus cruciaal dat de juiste verluchtingskoepel wordt gekozen. Skylux biedt daarvoor de Skymax CE. De Skymax CE voldoet aan de aangepaste Belgische wettelijke norm. De skycom skymax CE centrale kan je nu op de beneden verdieping plaatsen en de centrale krijgt een andere fabrieksinstelling zodat de koepel niet automatisch opent, maar enkel via het bevel op de priorschakelaar. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe afmetingen die rekening houden met de vereiste netto keeldoorsnede.

 

De verluchtingsopening is niet alleen conform de hernieuwde norm, je hebt aansluitend ook een daktoegang. Dat is een extra troef voor onderhoud van het dak, zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

 

De goede werking van de verluchtingsopening moet wettelijk verplicht minstens 1 keer per jaar getest worden. Skylux biedt hiervoor een competitief jaarlijks RWA-onderhoudscontract aan. Bovendien is het eerste onderhoud volledig gratis!  Zo besparen de eindklanten al gauw 250 euro.

Meer info?

SKYLUX NV
Spinnerijstraat 150
8500 Kortrijk
+ 32 56 20 00 00

info@skylux.be