Nieuws

Vlaanderen heeft 13.000 km lintbebouwing. 'Maar geesten zijn rijp voor een ommekeer'

11 december 2018

Voor het eerst is de lintbebouwing in Vlaanderen in een cijfer gevat. Het fenomeen doet zich voor langs 13.177 kilometer Vlaamse wegen, weet De Standaard. Het is een van de thema’s in het eerste Ruimterapport Vlaanderen, dat vandaag gepresenteerd wordt.

Anderhalf miljoen Vlamingen, of een kwart van de bevolking, wonen in zo’n lint. De driehoek tussen Aarschot, Mechelen en Lier en de regio rond Keerbergen zijn goed bedeeld met lintwegen. Lintbewoners leggen 32,6 km per dag af, vooral met de auto.

 

‘Die 13.000 kilometer is een indrukwekkend cijfer’, zegt Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu. ‘Lintbebouwing brengt extra maatschappelijke kosten mee inzake verlichting, riolering, afvalwaterzuivering en openbaar vervoer.’

 

De Vlaming blijkt verdeeld te zijn over het fenomeen. Zowat vier op de tien hebben er geen mening over, 30 procent ergert zich er aan, 30 procent heeft er geen moeite mee. ‘Maar diezelfde Vlaming zit wel steeds meer verveeld met de files en met de hoge waterfactuur die voor een deel uit de versnippering voortvloeien,’ zegt Grietens. ‘De geesten zijn stilaan rijp voor een ommekeer.’

 

Voor de Vlaamse minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V) mag die er komen. ‘Het Beleidsplan Ruimte (met de betonstop, red.) wil de verdere groei van lintbebouwing, zowel voor wonen als voor handel, tegengaan. Landelijke woonlinten liggen vaak ver van voorzieningen en openbaar vervoer, en zijn per definitie alleen te bereiken met de auto, met files en slechte luchtkwaliteit tot gevolg. Dat de ruimte hier verder wordt ingenomen, moeten we voorkomen, als het sociaal en financieel haalbaar is.’