zoekeenarchitect.be

Bestel of download de brochure 'De architect: voor de syndicus dé professionele partner bij uitstek'

11 december 2018

De syndicus kent maar al te goed de noden van de gebouwen in zijn portefeuille. Het kan daarbij gaan om een noodzakelijke renovatie van een specifiek gebouwonderdeel of om een grote projectmatige renovatie.

Deze brochure maakt duidelijk hoe de bijstand door een architect voor de syndicus een groot verschil kan maken. Niet alleen kan u als architect verschillende scenario’s onderzoeken, die aftoetsen aan hun financiële haalbaarheid en integreren in een meerjarenplanning. U kan daarnaast ook als uw steunpilaar fungeren van de syndicus bij het maken en verdedigen van de juiste keuzes.

 

U kan de brochure hieronder inkijken of een aantal gedrukte exemplaren bestellen bij het NAV-secretariaat.