Nieuws

Dit waren de meest gelezen artikels op nav.be in 2018

19 december 2018

2018 loopt op zijn laatste benen en dan kunnen de lijstjes niet uitblijven. We overlopen hieronder de nieuwsitems die jullie het afgelopen jaar het vaakst gelezen hebben op onze website. En de inhoud is behoorlijk divers: van een handig overzicht met apps voor architecten tot de Bouwmeestert die van leer trekt tegen het vooroordeel dat architecten veel verdienen.

1. De Beste Apps voor Architecten – Onze Selectie voor 2018

Bij de vraag wat het allerbelangrijkste is in het leven, zetten veel van de meest succesvolle mensen hetzelfde op de eerste plaats: tijd. Indien je – net als zoveel andere architecten en aannemers – veel tijd verliest aan files, werfverslagen uitschrijven in Word, afdrukken van grondplannen en er aantekeningen op maken op de werf, bijhouden van onkosten, etc.… dan loont het zeker om verder te lezen. Want we hebben samen met ArchiSnapper een lijst samengesteld van nuttige apps die je helpen om het meeste uit je tijd te halen.

 

2. Architecten te veel beschermd? Concurrentie is moordend, winstmarges minimaal

NAV bestrijdt ten stelligste de foutieve informatie die dit voorjaar in de media verscheen m.b.t. de verdiensten van de architect. In De Tijd, Het laatste Nieuws en Trends staat dat notarissen, boekhouders en advocaten maar ook architecten profiteren van hun beschermde monopolies om hoge winstmarges te realiseren. Het tegendeel is waar.

 

3. Vlaams Bouwmeester bestrijdt vooroordeel dat architecten veel verdienen

Leo Van Broeck (59, foto links) bestrijdt o.a. het vooroordeel dat architecten veel verdienen. ‘Ik heb nooit de middelen gehad om veel in vastgoed te investeren. Dat zou meer hebben opgebracht dan alles wat ik in mijn leven heb gedaan.’

 

4. Hoe wordt de architect GDPR-proof?

Intussen is het begrip GDPR wellicht reeds doorgedrongen tot zowat alle sectoren.GDPR staat voor General DataProtection Regulation en is de afkorting van de Engelse benaming voor de Europese Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Deze verordening is in werking getreden op 26 mei 2016 en voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar om met ingang van 25 mei 2018 volledig toepassing te vinden in alle EU-lidstaten.

 

5. “Bouwproces radicaal herdenken”

In onze rubriek 'Ik vraag het aan' stelt Luc Vanmuysen (a2o) deze vraag aan BC architects & studies (foto rechts): "In de zoektocht naar een duurzamere aanpak van het klassieke bouwproces kent de praktijk van hergebruik, recuperatie en circulaire economie sinds enkele jaren een voorzichtige opleving. Meer en meer worden sites opnieuw gesaneerd, gebouwen herbestemd en materialen hergebruikt. Deze manier van werken vraagt een sterke focus op de inventarisatie en valorisatie van het bestaande. Innovatieve oplossingen, grensverleggende technieken of nieuwe materialen worden in deze projecten slechts sporadisch en steeds op maat van het specifieke behoud of het hergebruik van een bepaald gebouw ontwikkeld. Bovendien lijken innovatieve technieken of materialen zich veelal te richten op het reduceren van de bouw- of productiekosten en blijft het duurzaamheidsaspect ons inziens onderbelicht. Blijven hierdoor niet een aantal kansen voor het ontwikkelen van radicaal nieuwe oplossingen, technieken of samenwerking onderbenut? Een integraal circulaire en CO2-arme bouweconomie heeft immers ook nood aan een omslag wanneer het gaat over onze bouwmethodes en materiaalgebruik. Volgen jullie ons in deze analyse? Lees het antwoord van BC architects & studies.