Nieuws

“Ruimtelijke ordening en woonbeleid op één lijn brengen”

3 januari 2019

Sinds 2 januari zijn in veel Vlaamse gemeenten nieuwe beleidsploegen aan de slag. Zo ook in Oostende, waar voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein als burgemeester de fakkel overneemt van Johan Vande Lanotte. Architect Kurt Claeys (Open VLD) krijgt er in zijn ploeg na een eerste ambtstermijn als schepen van Ruimtelijke Ordening ook de bevoegdheid Wonen bij. We bespraken met hem onze vijf prioriteiten uit het NAV-memorandum.

Foto: Nick Decombel - Schepen Kurt Claeys, architect Jozef Hessel (bestuurslid NAV) en Kris Baetens (directeur NAV) met het NAV-memorandum

“In mijn vorige termijn hebben we werk gemaakt van een nieuwe, vereenvoudigde stedenbouwkundige verordening die voldoende vrijheid laat voor het ontwerp”, onderschrijft Claeys meteen één van de prioriteiten uit ons memorandum. “We staan bovendien steeds open voor afwijkingen. Regels zijn er immers niet om de regels op zich, maar dienen bepaalde doelstellingen. Die moet je steeds op de eerste plaats zetten.”

 

“Verder brengt Oostende in deze legislatuur inderdaad Wonen en Ruimtelijke Ordening onder één bevoegdheid. We hebben ervaren dat burgers soms gewezen worden op een situatie die voor de ene administratie OK is, maar voor de andere niet en vice versa. Dat kan natuurlijk niet. We gaan nu voor één aanspreekpunt en één beleidslijn.”

 

Oostende als voorloper

 

De schepen zet ook erg in op de brugfunctie die hij als politiek verantwoordelijke kan vervullen. “Bereikbaarheid is ook iets waar we erg op inzetten, zowel voor de ambtenarij als voor mezelf. Ik aarzel niet om in te grijpen bij adviesinstanties of architecten als mij problemen ter ore komen. Niet dat iedereen daar tevreden mee is: zo heb ik de ontwikkelaars van de Hotelschool hier eens terug naar af gestuurd. Maar uiteindelijk hebben we de vergunning ervoor dan zonder struikelblokken kunnen afleveren, en ook daarna hebben we geen protest meer gehad. Het project was gedragen en zo hoort het.”

 

“Dat vooroverleg mag best wel nog intensiever en transparanter. Ik heb daarnaast een oproep voor architecten: wees meteen duidelijk over het programma dat je voor ogen hebt. Als je pas achteraf je werkelijke intenties duidelijk maakt, komen er vaak problemen van. En bovendien kan ik, zelf architect zijnde, het werk van mijn collega’s echt wel naar waarde schatten.”

 

De uitdagingen voor de toekomst? Oostende wil gewapend zijn én voorop lopen. “Met ons Stadsatelier onder coördinatie van Stefan Devoldere willen we een visie gaan ontwikkelen voor 2030, 2040 en zelfs 2050. Architecten vormen daarbij de gesprekspartner bij uitstek. In de toekomst willen we werk maken van verdichting, vergroening en ruimte voor hoogbouw. Om te bepalen hoe dat moet gebeuren gaan we graag de dialoog aan.”

 

Videoboodschap Kurt Claeys