Nieuws

VCB: “Ruimtegebruik van flats en woningen al decennia in dalende lijn”

9 januari 2019

Eind 2018 heeft de media bericht dat er een plotse stijging is in ruimtegebruik tot meer dan 7ha/dag. Dit zou te wijten zijn aan gezinnen die nog snel voor de betonstop hun bouwgrond willen verzilveren. "Niet alleen is de verwarring groot over de aangewende bronnen en de analyse van het cijfermateriaal," aldus de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). "Ook raakt die motivering kant noch wal aangezien een dergelijk effect pas dit jaar uit de statistieken kan blijken. Maar één zaak is zeker; de trend in residentieel ruimtegebruik is dalend en die evolutie is al geruime tijd onomkeerbaar. Bovendien focussen opiniemakers louter op gezinswoningen terwijl die 3 % van de Vlaamse oppervlakte verharden. De overige 11 % verharding komt zelden aan de oppervlakte."

Geen appelen met peren vergelijken

 

"Geen debat zo onderhevig aan uiteenlopend cijfermateriaal en verschillende bronnen als dat rond ruimtegebruik in Vlaanderen. Hoewel doorgaans de kadastergegevens als bron worden genomen, hebben onderzoekers onlangs geput uit recente cijfers van de FOD Economie met de 7,33 ha / dag als resultaat. Die analyse omhelst evenwel ook terreinen voor vervoer en communicatie; en allerhande andere terreinen voor overheidsadministratie, scholen, ziekenhuizen, elektriciteitsproductie en -transport, afvalverwerking, drinkwateropvang, recreatie enz. De recente stijging in bodemgebruik lijkt vooral vervat in die rubrieken en zij zijn samen goed voor 3,44 ha / dag extra bodemgebruik."

 

"Volgens het kadaster – dat bovenstaande rubrieken veelal niet omvat – is er inderdaad een stijging in bodembezetting maar veel gematigder tot 5,6 ha/dag. In dat cijfer zitten bovendien serres en bijgebouwen die dan weer een stijging van 1,23 ha / dag op hun conto hebben. Dit zijn de laatste beschikbare gegevens. Voor woningen of flats gaat het om nieuwbouw met een KI op 1 januari 2017. Aangezien de betonstop of het beleidsplan ruimte Vlaanderen in december 2016 pas echt werd aangekondigd en de publieke opinie er meer over te weten kwam in de loop van 2017, kan dit niet de lichte stijging in de beschikbare gegevens verklaren."

 

één remedie voor doorgedreven verdichting: leefbare kernen en stedelijke centra

 

"Willen we verdere stappen zetten om de ruimte in Vlaanderen in de toekomst optimaal aan te wenden, dan is prioriteit nummer één de leefbaarheid in kernen en stedelijke centra aanpakken. En dat kan enkel het gevolg zijn van een doorgedreven investeringspolitiek. Daaraan schortte het aan in het verleden en een inhaalbeweging in investeringen in het publieke domein en infrastructuur dringen zich op. Dit om de leefbaarheid, betaalbaarheid en attractiviteit de nodige boost te geven en de stadsvlucht van vooral jonge gezinnen een halt toe te roepen. Elke m² woonoppervlakte in een stad, houdt immers in dat er een veelvoud aan openbare ruimte kwaliteitsvol dient te worden ingericht. Verdichting betekent kleinere woonoppervlakte waardoor de attractiviteit van de publieke omgeving essentieel is om gezinnen er te houden."