Architectuur

Post X eind 2019 voltooid: “Dense bebouwing zodat andere plekken niet volgebouwd worden”

10 januari 2019

Een project om in 2019 naar uit te kijken, is Post X. Het kantorencomplex vlakbij station Antwerpen-Berchem zal eind 2019 voltooid zijn, maar is nu al prominent aanwezig langs de Antwerpse Ring. De grootschalige ontwikkeling op het voormalige postsorteerterrein omvat kantoren, een school, winkels, vrijetijdsfaciliteiten en een hotel naast 1.000 parkeerplaatsen en 1.400 fietsplaatsen. Architectura.be sprak met ontwerper Stéphane Beel.

Beeld: VK Architects & Engineers

Stéphane Beel stond in voor het ontwerp, met Jaspers-Eyers als uitvoerend architect. en VK Architects & Engineers als studiebureau  Beel drukte eerder ook al zijn stempel op deSingel, dat andere icoon langs de Antwerpse Ring.

 

“Post X en deSingel zijn allebei gelegen in de zogenaamde ‘groene vallei’ maar toch vraagt de locatie om een totaal ander gebouw”, vertelt Stéphane Beel. “Het programma van Post X kan niet zwaar genoeg zijn. De site heeft de beste ligging naar vervoersmodi toe. Het is een plek die vraagt om een dense, kwaliteitsvolle bebouwing, zodanig dat andere plekken niet hoeven volgebouwd te worden.”

 

Eenheid

 

“Die eenheid uit zich in eenzelfde materiaalgebruik, repetitie en een vrij strenge opstelling van gebouwen”, aldus Beel. “Bepaalde accenten maken elk gebouw anders. Accentgevels bijvoorbeeld springen eruit en richten zich meer naar de ring toe. De volumes krijgen vorm rond een centraal binnenplein. Het plein is omsloten door een galerij, een kloostergang bijna, die de gebouwen verbindt en eenheid creëert. Hiermee willen we een rustige plek creëren in de stad. Je ziet en hoort de stad wel vanop het plein, maar je bent beschermd door de glazen constructie.” De bakenfunctie van Post X wordt versterkt doordat één volume, het politiegebouw, boven de andere uit rijst.

 

Osmotisch tegenover repetitief

 

Beel: “De volumes zijn meer osmotisch vormgegeven langs de zijde van de Singel met een meer repetitief, gesloten karakter langs de zijde van de snelweg. Het verkeer op de ring raast voorbij de gebouwen, vandaar de repetitie van allemaal dezelfde volumes. Accentgevels duiden het begin en einde aan. Aan de andere kant tonen zich elke keer verschillende units. Langs deze zijde kom je de campus binnen en krijgt elk gebouw een eigen ingang. Op die manier spelen we tevens in op het gevarieerd bouwen van de stad.”