oproep

Nieuwe Gecoro’s: stel u kandidaat

14 januari 2019

Nu na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe legislatuur 2019-2024 van start gaat, moeten ook de Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (gecoro's) en woonraden opnieuw samengesteld worden.

Vanuit NAV zijn we ervan overtuigd dat visievorming rond wonen en ruimtelijke ordening moet vertrekken van de gedegen vakkennis van een architect. Wil je mee doorwegen op het woonbeleid van uw gemeente door te zetelen in de gecoro of woonraad? Laat het ons weten via info@nav.be. We bezorgen je de nodige ondersteuning. Hopelijk mogen we ook op uw engagement rekenen!

 

Meer weten over de visie van NAV op het gemeentelijk woonbeleid? Neem een kijkje in ons 'verkiezingsmemorandum n.a.v. de lokale verkiezingen 2018: 5 prioriteiten voor architecten'