Nieuws

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd

1 februari 2019

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters de Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goed. Wie een woning afbreekt en heropbouwt krijgt in dertien Vlaamse steden een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%. Wie niet in één van die dertien steden woont kan met terugwerkende kracht van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De Vlaamse Regering zette daarvoor eind december het licht op groen. “Met deze definitieve goedkeuring roepen we iedereen op om vanaf 1 maart zijn aanvraag voor de sloop- en heropbouwkorting in te dienen. Zo geven we een extra duw in de rug om het energieverbruik in Vlaanderen te verlagen én de kwaliteit van onze woningen te verbeteren.”

In dertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% in plaats van 21% BTW bij sloop- en heropbouw. Vlaanderen neemt nu het heft in eigen handen. Eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op het verlaagde BTW-tarief en toch bereid zijn hun woning af te breken en te vervangen door een energiezuinigere woning, kunnen een forfaitaire premie krijgen van 7.500 euro. Het Vlaamse gebouwenpark is immers relatief oud, met veel woningen die energetisch in erg slechte staat zijn. Zo’n 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementen dateert zelfs van voor de Tweede Wereldoorlog.

  • Enkel particulieren die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning aanvragen voor sloop en heropbouw en die geen aanspraak kunnen maken op 6% BTW, kunnen de premie aanvragen. De premie geldt dus niet voor de inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk,Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout). Zij hebben al het lagere btw-tarief voor sloop en heropbouw.
  • De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld.
  • Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de korting. Voorwaarden om in geval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn dat de vergunning voor sloop werd gemeld vanaf 1/10/2018 en voor 1/03/2019 en deze voor heropbouw vanaf 1/10/2018 en voor 31/03/2019. De aanvrager moet beide vergunningen aanmelden bij het Vlaams Energieagentschap en dit binnen de 60 dagen vanaf 1 maart. Voor wie een gecombineerde vergunning indient, bedraagt de termijn 30 dagen.
  • Het nieuwe huis dat je op de vrijgekomen plaats bouwt, moet uiteraard voldoen aan de Vlaamse energienormen.
  • Het aanvraagformulier voor de premie zal in de loop van maart verschijnen op de website van het Vlaams  Energieagentschap. Zie de link onderaan.

 De Vlaamse Regering heeft in 2019 15 miljoen euro voorzien. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Sommige woningen zijn in zo’n slechte staat, dat renovatie niet meer haalbaar of betaalbaar is. Nieuwbouw moet aan verschillende normen voldoen, en is daardoor altijd energiezuiniger dan bestaande woningen. Met onze eigen Vlaamse BTW-korting van 7.500 euro geven we elke Vlaming die een vervallen woning vervangt door een energiezuinige nieuwbouw een duwtje in de rug. Tegelijk verlagen we het energieverbruik in Vlaanderen én verbeteren we de kwaliteit van onze woningen.”