energiebewustontwerpen

Innovatief project, maar EPB wil niet mee?

1 februari 2019

NAV is op zoek naar projecten met een zeer innovatief karakter waarvoor de huidige EPB-regelgeving tekort schiet. Heeft u een project lopen waarvoor u denkt dat een regelluwe zone een oplossing kan bieden en dat als onderzoekscase kan dienen?

Een recent goedgekeurd energiedecreet laat toe om regelluwe zones voor energie in te stellen. Zo'n regelluwe zone houdt een tijdelijke buitenwerkstelling van de wetgeving in. Zo kunnen nieuwe ideeën, energietechnologieën en marktmodellen getest en onderzocht worden, zonder dat men voor alles een vergunning nodig heeft en zonder lange procedures te moeten doorlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het testen van nieuwe technieken om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.

 

Projecten moeten concreet en voldoende breed gedragen zijn om in aanmerking te komen voor erkenning als regelluwe zone. Het Vlaams Energie Agentschap werkt momenteel dan ook aan de procedure en de voorwaarden voor de aanvraag en erkenning van regelluwe zones, zoals op te nemen in het uitvoeringsbesluit.

Heeft u een project lopen waarvoor u denkt dat een regelluwe zone een oplossing kan bieden en dat als onderzoekscase kan dienen? Stuur dan een mail naar energieconsulent@nav.be. Opgelet: dit geldt niet als een aanvraag tot erkenning voor een regelluwe zone. Dit is momenteel nog niet mogelijk aangezien de regelgeving hiervoor nog niet is aangepast.  De voorbeelden kunnen worden opgenomen in een publicatie van NAV.