Nieuws

“Er zal niet veel verdicht worden als het enkel kan waar het van de buren mag”

5 februari 2019

Kleiner gaan wonen, dichter gaan wonen: dat is de enige manier om Vlaanderen leefbaar te houden. Dat is toch de boodschap die de wereld wordt ingestuurd. Maar wie dit in de praktijk wil omzetten, botst nog vaak op obstakels, aldus Steven Lauwereins (ingenieur bij de Vlaamse overheid) uit Gent. In een opiniestuk op www.vrt.be stelt hij de ruimtelijke inefficiëntie aan de kaak.

Steven Lauwereins spreekt uit ervaring. “Na een lange zoektocht naar een (net) betaalbare woning met 4 slaapkamers hebben we iets gevonden op fietsafstand van het station, de school en het centrum van Gent. (…) Doordrongen van de noodzaak om de voetafdruk van onze woning te beperken wilden we in de hoogte uitbreiden.”

 

“De gemeente gaf aan dat de uitbreiding mogelijk was, maar dat de beslissing zou afhangen van het openbaar onderzoek. En dan blijkt dat niet elke Vlaming vandaag al klaar is voor jouw mooie ideeën.”

 

“We verwoorden het verkeerd: de gemeente had niet gezegd dat de beslissing zou afhangen van het openbaar onderzoek, de gemeente had gezegd dat als er bezwaren zouden komen van de buren, de vergunning zou geweigerd worden. De inhoud van de bezwaren was dus niet eens belangrijk.”

 

Angst van de buren

 

Lauwereins sprak hierover met veel mensen en dit sterkte hem in zijn conclusie. “Beleidsdoelstellingen zijn ondergeschikt aan de angst van de buren voor verandering in hun buurt.”

 

“Was dat de bedoeling toen beslist werd om het beleid inzake ruimtelijke ordening te delegeren naar de gemeentes? Wordt het niet hoog tijd om er vanuit de Vlaamse overheid voor te zorgen dat op lokaal niveau uitvoering wordt gegeven aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen, zodat die geen loze woorden blijven, en dat dit overal op een uniforme manier gebeurt?”

 

“De wetgeving laat veel ruimte voor interpretatie, misschien moet die ruimte beperkt worden, door bv. (voldoende duidelijke en bindende) richtlijnen uit te schrijven voor de lokale verantwoordelijken? Of moet dit beleid opnieuw gecentraliseerd worden op Vlaams niveau, weg van de lokale politiek?”