Nieuws

Al 35.000 handtekeningen voor klimaatactie

6 februari 2019

In Brussel is gisteren ‘Sign for my Future’ gelanceerd. CEO’s van ruim 100 grote bedrijven, 75 middenveld- en jongerenorganisaties, wetenschappers en mediabedrijven verenigen zich en vragen de regeringen om “nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid”. Iedere Belg kan die oproep mee steunen.

Bazen of verantwoordelijken van De Lijn, Facebook, VRT, Opera Ballet Vlaanderen, Torfs, Universiteit Gent, Bpost, Agoria, Vlaamse Jeugdraad, Medialaan – De Persgroep Publishing, WWF … Al maanden werken ze aan ‘Sign for my future’ en de bijhorende website, waarop ze hopen dat alle Belgen hun handtekening achterlaten, om zich zo uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid.

 

Concreet eisen de initiatiefnemers drie dingen. Als eerste een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België. Die wet moet er uiterlijk eind volgend jaar zijn. Daarnaast willen ze tegen eind 2022 ook een investeringsplan dat burgers en bedrijven helpt en stimuleert om naar een klimaatneutrale samenleving te evolueren. Tot slot is er volgens het gezelschap ook nood aan een klimaatraad van experts, die het gevoerde beleid onafhankelijk evalueert.

 

“Uiteraard zal de omschakeling naar een klimaatneutraal België inspanningen van ons allemaal vragen", zeggen de initiatiefnemers. "Maar tegelijk houdt deze transitie echte kansen in, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal. De oplossingen zijn er, nu moeten de beleidsmakers ze breed uitrollen en haalbaar en betaalbaar maken voor onze bedrijven en burgers.”

 

Kort voor de verkiezingen van 26 mei wil ‘Sign for my Future’ een mandaat – “dat niet langer te negeren is” – overhandigen aan de voorzitters van alle politieke partijen in ons land.

Geïnteresseerd in inhoud klimaatwet

 

Een kritische kanttekening valt te horen bij Climaxi vzw, een klimaatorganisatie die zijn aanvankelijke engagement terugtrekt.

 

"De deelname van een aantal grote bedrijven aan het initiatief en de vaagheid van het platform zijn voor ons niet verteerbaar", klinkt het. "Het doet ons denken aan het dubbel gezicht van Joke Schauvliege: samen met de milieubeweging pleiten voor een klimaatwet en die elders gaan bestrijden of pleiten voor de afschaffing van de index. Tien jaar geleden zouden wij het zéér goed gevonden hebben als zo een campagne gelanceerd werd. Vandaag moeten we evenwel inhoudelijk een paar stappen verder zetten om het klimaatprobleem op te lossen."

 

Climaxi zegt niet tegen een klimaatwet te zijn. "Maar zijn we vooral geïnteresseerd in de inhoud daarvan. Die inhoud moet immers sociaal zijn en mag de kosten voor het oplossen van het klimaatprobleem niet afwentelen op diegenen die het al moeilijk hebben in onze samenleving. Een steeds grotere groep in onze samenleving kan niet meer mee en heeft genoeg van bijkomende lasten en taksen die de burger opgedrongen wordt."

 

"Er mag wat meer boter bij de vis: een dergelijke campagne moet voor ons concrete voorstellen inhouden rond beter en goedkoper openbaar vervoer, korte keten in landbouw en andere voorstellen."

 

Standpunt van NAV

 

Het standpunt van NAV over hoe de klimaatdoelstellingen moeten gehaald worden in een ruimer kader dan enkel dat van de EPB-regelgeving, lees je later dit voorjaar in het verkiezingsmemorandum. Dat wordt opgehangen aan de federale, regionale en Europese verkiezingen in mei.