Architectuur

Rinkkaai krijgt vorm: “Verbondenheid met de omgeving staat centraal”

11 februari 2019

In het gebied tussen station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen, ter hoogte van Koningin Fabiolalaan en Snepkaai, krijgt het ambitieuze Rinkkaaiproject vorm. Dat meldt Architectura.be. Het omvat zes gebouwen met 308 woningen, aangevuld met een buurthuis, commerciële ruimtes, een publiek park en een aansluiting op de toekomstige fietsersbrug over de Leie. Het ontwerpteam van RINKKAAI wordt (voor architectuur en publieke ruimte) geleid door EVR-KCAP-OM/AR-OMGEVING.

Beeld: CORES Development

“Verbondenheid is een centraal begrip bij Rinkkaai", aldus Jan Van Den Broeke van het Gentse bureau EVR-architecten. “Met zijn uitgebreide oppervlakte en honderden woningen is het een uit de kluiten gewassen project en een aanzienlijke aanvulling op het aanbod van de stad Gent. Ondanks die proporties hebben we er echter naar gestreefd om geen losstaand eiland in de stad te creëren. Het moest echt een onderdeel worden van zijn context.”

 

Op architecturaal vlak wordt Rinkkaai gekenmerkt door een heel diverse mix aan woontypologieën. Jan Van Den Broeke: “Het project is niet afgestemd op één type bewoner, zoals dikwijls het geval is. Er komen budgetwoningen, een gebouw voor groepswonen, assistentiewoningen … Die mix is heel belangrijk. Meer nog: volgens ons is het een absolute voorwaarde om een wijk te laten slagen. Er komen twee hoogbouwvolumes met een twintigtal verdiepingen en vier lagere volumes met zes à zeven lagen, geconcipieerd als paviljoenen: losstaande volumes in een parkomgeving. Het zijn allemaal alzijdige gebouwen, wat betekent dat ze geen echte voor- of achterzijde hebben. Elke zijde biedt een mooi uitzicht: op het park, op het water of op de stad. Elke kant heeft zijn kwaliteiten.”