architect in de praktijk

Nieuwe modeldocumenten: selectieleidraad en bestek voor het aanstellen van een ontwerper

15 februari 2019

Staat u een bestuur bij met een overheidsopdracht? Of wordt u geconfronteerd met een overheidsopdracht waarbij u denkt: ‘Dit kan beter?’ Toon dan het goede voorbeeld en biedt onze modeldocumenten aan.

Onder de noemer Architectuur in Competitie vroeg NAV in 2016 meer aandacht voor evenwichtige voorwaarden bij wedstrijden en openbare aanbestedingen voor ontwerpers.

 

In samenwerking met mr. Joris Wouters van GSJ Advocaten heeft NAV nu een model- selectieleidraad en -bestek voor het aanstellen van een ontwerper opgesteld. Deze houden rekening met de tien aanbevelingen van NAV, zoals een tweetrapsprocedure, een correcte vergoeding, evenwichtige gunningscriteria, goed afgebakende inschrijvingen…

 

De selectieleidraad biedt een zo volledig mogelijk framework van onderdelen die ingevuld kunnen worden naar gelang de opdracht. Zo voorziet het onder meer in een beschrijving van de planning, het budget, de betalingstermijnen… . Het document bevat tevens een model voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie.

 

Help ons de documenten te verspreiden

 

Staat u een bestuur bij met een overheidsopdracht? Of wordt u geconfronteerd met een overheidsopdracht waarbij u denkt: ‘Dit kan beter?’ Toon dan het goede voorbeeld en biedt onze modeldocumenten aan.

 

Het model gaat uit van een niet-openbare overheidsopdracht en is in overeenstemming met de recente wetgevingen overheidsopdrachten, zowel in Europees als in Belgisch verband.

 

Deze modeldocumenten vormen een leidraad om tot een representatief en sluitend document te komen. Alle clausules dienen afgetoetst te worden met het eigenlijke bouwproject en indien nodig aangevuld, gecorrigeerd of geschrapt te worden.