oproep

Oproep kandidaten expertenpool regionale kwaliteitskamer

15 februari 2019

De nieuwe kwaliteitskamer van de Oost-Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco is op zoek naar kandidaten met ervaring in de expertisegebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en financiële kennis.

Ruimtelijke vraagstukken en vergunningsdossiers draaien steeds vaker rond inbreiding en kernversterking. Hoe kunnen we projecten en dossiers benaderen zonder de identiteit van een kern aan te tasten? Dit zijn vraagstukken die nood hebben aan een multidisciplinaire aanpak en waarbij een externe kijk interessant en aangewezen kan zijn. Uit de dagelijkse praktijk wordt deze nood gesignaleerd door lokale besturen, maar ook private ontwikkelaars hebben baat bij een deskundig onderbouwd advies. Als verlengstuk van de lokale besturen voelen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden goed aan welke ondersteuning hun gemeenten nodig hebben om tot kwalitatieve projecten te komen. De doelstelling is om het lokale niveau te versterken, om kennis uit te wisselen en de expertise te verhogen.

De drie streekontwikkelingsintercommunales lanceren, met de steun van het Team Vlaams Bouwmeester, een oproep voor experten die deel willen uitmaken van de expertenpool en de kwaliteitskamer. Kandidaat-leden met ervaring en autoriteit in één van de expertisegebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische kennis en financiële kennis, kunnen uiterlijk tot woensdag 20 maart 2019, 16u00 hun kandidatuur indienden.

 

De kandidatuur omvat:

  • Een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae, getuigschriften en diploma’s;
  • Een portfolio met verduidelijking van de ervaring en autoriteit in de expertisegebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en financiële kennis.

 

De kwaliteitskamer wordt gelanceerd op 4 april 2019, van 10u tot 13u, op de site van het woonproject ‘Hoedhaar’ te Lokeren. De geselecteerde experten worden uitgenodigd om op dit lanceringsevent aanwezig te zijn.

 

Kandidaat-leden bezorgen hun motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio bij voorkeur per e-mail aan kwaliteitskamer@vakwerk.eu of schriftelijk aan de intercommunale Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

De postdatum heeft bewijskracht.

 

Voor meer info over deze oproep kunt u contact opnemen met Tina Verschueren van de intercommunale Veneco, 09/218.99.42 of mailen naar tina.verschueren@veneco.be.