Opinie

"Kiezen voor een bredere kijk op renoveren"

Kati Lamens, nationaal voorzitter NAV • 15 februari 2019

De Europese, federale en gewestelijke verkiezingen sluipen op kousenvoeten nabij. Een grote uitdaging voor de toekomstige beleidsmakers worden de klimaatdoelstellingen. Die beroeren iedereen, zoals recent nog bleek uit de klimaatmars en het spijbelactivisme van ge├źngageerde scholieren. Specifiek voor ons beroep hebben die doelstellingen een extra impact.

Zo wordt een intelligente aanpak van het bestaande gebouwenbestand een belangrijke factor in de vraag of we de Europese en Belgische ambities voor 2030 en 2050 inzake broeikasgassen, hernieuwbare energie en energiebesparing kunnen realiseren. In het bestaande gebouwenpark valt immers veel klimaatwinst te realiseren in tegenstelling tot de markt voor nieuwbouw, waar een nog strengere regeling alleen maar weggegooid geld zou betekenen.

 

Als architect zijn wij de beroepsgroep bij uitstek om mee de uitgestippelde renovatiestrategieën en maatregelen van de gewesten te evalueren en bij te sturen. Een renovatiebeleid kan immers alleen slagen als er voldoende draagvlak is bij de kandidaat-verbouwers. Om die laatsten over de streep te krijgen, mogen we ons niet blindstaren op energie, maar moeten we een brede kijk hanteren en voldoende aandacht besteden aan de alle parameters van een renovatie: locatie, constructie en stabiliteit, ruimtelijkheid, daglicht, akoestiek, woonplezier, betaalbaarheid. Ook moeten we kandidaat-bouwers intens begeleiden, betrouwbare oplossingen voorstellen en een langetermijnplanning helpen opstellen. Allemaal spek voor de bek van de architect.

 

Naast concrete maatregelen zoals een algemene btw-verlaging voor sloop- en herbouw en een doordachte vastgoedfiscaliteit die de juiste maatregelen beloont en de nodige sociale correcties bevat, vragen wij onze politici dan ook eerst en vooral dat onze knowhow de juiste plaats en mogelijkheden tot input krijgt in het traject richting 2030 en 2050.

Nuttige links
Zie ook: 'EPB kun je niet los zien van de bredere bouwcontext'

NAV-voorzitter Kati Lamens deelde in het Vlaams Parlement onze prioriteiten voor een beter en effici├źnter energiebeleid.