energieconsulentenproject

Schilpeileis duwt (vrijstaande) woningen in keurslijf

20 februari 2019

• Helft ontwerpers ziet geen graten in S-peil vandaag
• Maar: 23% architecten zag bouwheer al eens voor boete kiezen i.p.v. voor S-peil
• Meerderheid architecten ziet verstrenging S-peil-eis in 2021 somber in

Sinds iets meer dan een jaar moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan de zogenaamde schilpeileis. Die brengt in kaart hoe de ‘schil’ (buitenmuren, ramen, vloeren, dak) van de woning het doet op het vlak van energie. Daarbij speelt ook de vorm van de woning een grote rol. Vooral de vrijstaande woningen zijn het zorgenkindje. Dat blijkt uit een recente bevraging van NAV bij 349 architecten.

Wie bij het ontwerpen van een nieuwbouwwoning worstelt met het S-peil, werkt in meer dan 9 op de 10 gevallen aan een vrijstaande woning. Wie moeilijkheden ondervindt, vindt vooral dat het S-peil beperkingen oplegt aan de ontwerpvrijheid. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de grootte, type en oriëntatie van de beglazing en het vastleggen van de vorm van de woning. Meer dan de helft van de architecten die problemen ondervinden met het S-peil geeft aan dat een van zijn klanten al eens voor een boete opteerde. En de toekomst? Twee derde van de architecten voorspelt problemen bij de vooropgestelde verstrenging van het S-peil in 2021, een derde denkt zelfs dat het vooropgestelde peil niet haalbaar is.

Naast vrijstaande nieuwbouwwoningen situeren de struikelblokken zich ook bij gebouwen die om bepaalde redenen afwijken qua vorm en compactheid, of renovaties die omwille van de uitgevoerde werkzaamheden door de energieregelgeving als nieuwbouw worden gekwalificeerd. Vormefficiëntie en beglazing blijken de moeilijkste factoren om te laten voldoen aan het S-peil.

Daarnaast maken de strengere eisen m.b.t. isolatiediktes en ventilatie het soms moeilijk om de (opgelegde) maximale kroonlijsthoogtes te respecteren. Naar aanleiding van de lagere thermische inertie van hout en een verhoogd risico op oververhitting vormt ook houtskeletbouw een grotere uitdaging m.b.t. het S-peil.

 

Bouwkost piekt, architectuur blijft onderbelicht

 

Een groot aandeel architecten vindt dat ze te weinig de mogelijkheid krijgen om op basis van eigen technische kennis en capaciteiten een energiezuinig concept uit te werken. Zo zeggen architecten wel eens dat het S-peil aan andere relevante aspecten van architectuur voorbij gaat, zoals leefkwaliteit, lichtinval, ontwerpen eigen aan een plek of perceel… 

95% van de van de architecten die problemen ondervinden met het S-peil merkt een stijging van de bouwkosten naar aanleiding van het S-peil. 69% ervaart dit als een fundamenteel probleem. De extra bouwkosten zijn voornamelijk het gevolg van duurdere beglazing en extra ingrepen in functie van zonwering.

 

S28: ‘economische en technische uitdaging’ voor de meesten, ‘niet haalbaar’ voor 33%

 

Een vijfde van de architecten geeft aan nu al met een aantal projecten aan het S-peil van 2021 te voldoen. Maar 72% van de bevraagde architecten ziet straks wél problemen opduiken. 33% ziet het strenger wordend S-peil zelfs als niet haalbaar in de praktijk. De overige 66%  zien de verstrenging voornamelijk als een economische en technische uitdaging waarbij grote inspanningen en toegevingen nodig zijn op het vlak van het ontwerp, de materiaalkeuze en het budget. 349 architecten namen deel aan de enquête.