NAV

NAV ondertekent Green Deal Circulair Bouwen

22 februari 2019

Vandaag lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel, op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen op Batibouw. Namens NAV plaatste ook NAV-voorzitter Kati Lamens haar handtekening. Via dit gezamenlijk engagement zullen architecten, bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.
NAV maakt dat de komende twee jaar erg concreet, want samen met de vakgroep VUB Architectural Engineering van de Vrije Universiteit Brussel zullen we de beschikbare kennis over circulair en veranderingsgericht bouwen onder (ir-)architecten verhogen. Dit door middel van kennisdeling via een Lerend Netwerk waarin voorlopers en volgers elkaar kunnen ontmoeten.

Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties gaf NAV vandaag de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie. Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,…

 

Tweede poot binnen duurzaamheidsdenken

 

Ontwerpers zien de mogelijkheden van circulair materiaalgebruik als een tweede poot binnen het duurzaamheidsdenken voor gebouwen, naast de goed ingeburgerde energie-eisen. Ze gaan op zoek naar kennis en goede praktijken. Onderzoekers en voorlopers hebben op dat vlak al veelbelovende stappen gezet, maar om van een échte cultuuromslag te spreken moet deze kennis op een bredere schaal verspreid worden.

NAV en VUB Architectural Engineering zullen elkaar de komende twee jaar versterken en een Lerend Netwerk opzetten waarin voorlopers en volgers elkaar kunnen ontmoeten. Dit project loopt 2 jaar en wordt ondersteund door Vlaanderen Circulair.

NAV-voorzitter Kati Lamens ondertekent Green Deal Circulair Bouwen